Chemap Agro s.r.o.

LEXUS 50 WG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 metry vzhledem k povrchové vodě.
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku

Spektrum účinnosti

citlivé plevele - chundelka metlice, psárka polní, plevele heřmánkovité, ptačinec žabinec, hluchavka nachová, chrpa modrák, kokoška pastuší tobolka, pomněnka rolní

Doporučení

Růstová fáze plodin v době aplikace: BBCH 11–29, tj. 1. list plně vyvinutý až do konce odnožování.
Růstová fáze plevelů v době aplikace: chundelka metlice - BBCH 11–25, tj. 1. list až 5. odnož; psárka polní - BBCH 11–29, tj. 1. list až konec odnožování; plevele dvouděložné - max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů.
Maximální počet aplikací: 1× za vegetační sezonu, na podzim; v pšenici ozimé lze aplikovat na podzim nebo na jaře
Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření! Neošetřujte porosty s podsevy trav či jetelovin! Neošetřujte po dobu 7 dnů po válení obilniny! Po aplikaci přípravku min. 2 hodiny nesmí pršet!
Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny. Nelze vyloučit nepříznivý účinek přípravku na ošetřené plodiny, které mají být použity pro účely zpracování prostřednictvím fermentačních procesů.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Návod k použití

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem! Přípravek nelze použít v množitelských porostech!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST 11–29 BBCH AT 20 g 200–400 l
Tritikale ozimé POST 11–29 BBCH AT 20 g 200–400 l
Žito ozimé POST 11–29 BBCH AT 20 g 200–400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail