BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

LISTEGO PLUS

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku PULSAR PLUS.
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

slunečnice roční

200–300 l/ha

postřik

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox.

Růstové fáze plevelů: jednoděložné BBCH 11–13, dvouděložné BBCH 12–14

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé v dávce 2,0 l/ha: ježatka kuří noha, hluchavka nachová, řepeň, laskavce, svazenka vratičolistá, čirok halepský, ptačinec žabinec, penízek rolní, lilek černý, mračňák Theophrastův, hořčice rolní, laskavec ohnutý, durman obecný, rdesno červivec, proso vláskovité, rosička krvavá, kokoška pastuší tobolka, oves hluchý, čistec roční, rdesno ptačí, jílek mnohokvětý, merlík zvrhlý, hořčice bílá, ředkev ohnice, bér zelený, pěťour maloúborný, bažanka roční, merlík bílý, záraza, ambrózie vyvýšená, proso seté, pryšec kolovratec, pohanka svlačcovitá, lnice rolní, ibišek trojdílný;

- plevele citlivé v dávce 1,2 l/ha: hořčice rolní, hořčice bílá, kokoška pastuší tobolka, ředkev ohnice, penízek rolní.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení.

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí likvidaci porostu.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení, avšak s výjimkou brukvovitých plodin a řepy, které lze pěstovat nejdříve 12 měsíců po aplikaci přípravku. Před pěstováním následných plodin proveďte orbu.

Náhradní plodiny: Jako náhradní plodinu lze po zaorání poškozeného porostu pěstovat pouze slunečnici tolerantní k účinné látce imazamox, nebo sóju.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin. Použité nástroje, nářadí, zařízení a ochranné pomůcky se asanují 3% roztokem uhličitanu sodného (soda) a poté opláchnou vodou. V případě použití speciálních čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

slunečnice

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST BBCH 12–18, pouze CLHA Plus tolerantní odrůdy, technologie CLEARFIELD PLUS AT 1,2-2 l 100–300 l pouze slunečnice roční CLHA Plus tolerantní odrůdy, technologie CLEARFIELD PLUS
detail