Chemap Agro s.r.o.

LONTREL 300

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný , jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid v podzimním období. - Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku clopyralid, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 50 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 40 m, při 75 % redukci na 30 m a při 90 % redukci na 20 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do jádrovin a peckovin)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek je třeba dodržet ochrannou vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do lnu a obilovin)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.(Platí pro aplikaci do cukrovkym krmné řepy, cibule, pažitky, jahodníku, trávníků - semenných porostů, lesních školek a záhonů)
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 15 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 10 m a při 75 % a 90 % redukci na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.(Platí pro aplikaci do okrasných trávníků)

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá; ve fázi děložních listů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10–11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna;
rdesno ptačí je méně citlivé.

Doporučení

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, cukrovka - aplikace je dělenáv termínech T1 - T2 - T3.

Pokyny pro aplikaci:

- cukrovka - aplikace přípravku je dělenáv termínech T1 - T2 - T3, v intervalu min. 5 dní, vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele se nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ prvního páru pravých listů; cukrovka od BBCH 12, tj. 2 pravé listy (=BBA 21) - dávkování: dělená aplikace 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha; nebo jednorázováaplikace 0,35 l/ha na přerostlý pcháč oset ve fázi BBCH 30 do 20 cm jeho výšky, cukrovka od BBCH 16, tj. 6 pravých listů (=BBA 23);

- pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý - růstová fáze plodin v době ošetření: BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko;

- trávy na semeno - BBCH 14–30, tj. 4. list až začátek sloupkování;

- cibule - BBCH 12–18, tj. 2–8 listů;

- okrasné trávníky - od BBCH 14, tj. od 4 listů;

- jádroviny, podnože ovocných dřevin - rozhoduje růstová fáze plevelů, je nutné zabránit kontaktu postřiku s listy ovocných dřevin

- lesní hospodářství - síje a sazenice smrku a borovice - celoplošný postřik po vyzrání letorostů; ostatní dřeviny - aplikace v průběhu vegetace jako meziřádkový postřik s ochrannými kryty - rozhoduje růstová fáze plevelů.

Růstové fáze plevelů: plevele vzešlé, aktivně rostoucí; dvouděložné jednoleté a vytrvalé - max. BBCH 16, tj. 6 pravých listů; pcháč oset BBCH 30–31, tj. přízemní růžice až 10 % konečné velikosti.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Druhové a odrůdové složení trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.

V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C ) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Lontrel 300.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi se smáčedlem Trend 90 v 0,05% koncentraci v souladu s návodem na jeho použití, a to za podmínky déletrvajícího sucha, kdy jsou listy plevelů kryty silnou voskovou vrstvičkou.

Přípravek lze použít v tank-mix směsi s přípravkem Starane 250 EC. Přípravky ve směsi se použijí v souladu s návody na jejich použití.

Použití nižších než registrovaných dávek je nutno konzultovat s držitelem registrace.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
len setý
5
5
5
0
pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves
5
5
5
0
cukrovka, krmná řepa, cibule, pažitka, jahodník, trávy (semenné porosty), lesní školky a záhony
10
5
5
0
okrasné trávníky
15
10
5
5
jádroviny a peckoviny
50
40
30
20

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cibule POST BBCH 12–18 AT 0,4 l 300–400 l Semenné porosty, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Cukrovka POST od BBA 21, plevele BBCH 10–11 AT 0,5 l děleně 0,15 - 0,15 - 0,2 l/ha 200 l max. 3×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Cukrovka POST od BBA 23, pcháč od BBCH 30 až 20 cm výšky AT 0,35 l jednorázově 200 l max. 1×, pcháč oset
Hrušeň POST 28 0,4 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Jabloň POST 28 0,4 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen jarní POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ječmen ozimý POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lesní dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l Lesní dřeviny síje, sazenice zaškolkované, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Lesní školky POST AT 0,5 l 300–400 l lesní školky uvolněné prázdné tabule a záhony, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Oves jarní POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Ovocné dřeviny POST AT 0,4 l 300–400 l Ovocné dřeviny - podnože, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice jarní POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Pšenice ozimá POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Trávníky POST od BBCH 14 35 -zkrmování na zeleno 0,8 l 300–400 l Okrasné trávníky, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Trávy POST od BBCH 14–30 AT 0,4 l 300–400 l Semenné porosty, max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Tritikale ozimé POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Žito ozimé POST BBCH 14–31, tj. 4. list až 1. kolénko AT 0,3 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, plevele dvouděložné vytrvalé
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail