Chemap Agro s.r.o.

LONTREL 600

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Kukuřice, obilniny:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.
- Řepka olejka, cukrovka, červená a krmná řepa, louky a pastviny, okrasné dřeviny:SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku nutná.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a vpuštěním hospodářských zvířat na ošetřené plochy nebo sečením.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cukrovka, červená řepa, řepa krmná, řepka olejka, kukuřice

200–250 l/ha

postřik

ječmen, oves, pšenice, okrasné dřeviny

200 l/ha

postřik

louky a pastviny

300–400 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé - pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá a další jeteloviny, lilek černý. Ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10–11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé.

Aplikujte na vzešlé aktivně rostoucí plevele. Pcháč optimálně ve fázi přízemní listové růžice, maximálně počátek dlouživého růstu. Heřmánkovité plevele ve fázi malé listové růžice maximálně do fáze 8 pravých listů. Ostatní plevele maximálně do fáze 6 pravých listů.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Při aplikaci okolo okrasných stromů a keřů nesmí postřiková kapalina zasáhnout zelené části ošetřované kultury (listy, pupeny, výmladky, nezdřevnatělé kmínky apod.). Přípravek nelze aplikovat v kořenové oblasti druhů z čeledi složnokvěté (např. starčeky) nebo z čeledi bobovité (např. štědřenec, kručinka, janovec).

Veškeré zbytky ošetřených plodin co nejdříve po sklizni rozřezejte a zapravte do půdy, kde se rostlinné zbytky a rezidua přípravku rychleji rozloží.

Rezidua přípravku v rostlinných pletivech (včetně hnoje), která nejsou zcela rozložena, mohou poškodit citlivé následné plodiny (luskoviny, mrkev, brambory, salát, rajčata). Odstup od aplikace přípravku Lontrel 600 a setím/sázením citlivých následných plodin musí být minimálně 125 dnů.

Nepoužívejte rostlinný materiál ošetřený přípravkem Lontrel 600 ke kompostování nebo mulčování; hnůj od zvířat krmených plodinami ošetřenými Lontrelem 600 nepoužívejte ke kompostování.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka olejka, cukrovka, červená a krmná řepa, louky a pastviny, okrasné dřeviny
5
5
0
0
kukuřice, obilniny
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×, plevele dvouděložné
Ječmen jarní POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×, plevele dvouděložné
Ječmen ozimý POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×, plevele dvouděložné
Kukuřice POST 12–19 BBCH AT 0,17 l 200–250 l max. 1×, plevele dvouděložné
Louky POST 7 0,33 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné, OL - před opětovným vpuštěním hospodářských zvířat nebo sečením na seno nebo senáž
Okrasné dřeviny POST - 0,33 l 200 l max. 1×, plevele dvouděložné
Oves jarní POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×, plevele dvouděložné
Pastviny POST 7 0,33 l 300–400 l max. 1×, plevele dvouděložné, OL - před opětovným vpuštěním hospodářských zvířat nebo sečením na seno nebo senáž
Pšenice jarní POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×, plevele dvouděložné
Pšenice ozimá POST 14–32 BBCH AT 0,12 l 200 l max. 1×, plevele dvouděložné
Řepa červená POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×, plevele dvouděložné
Řepa krmná POST 16–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×, plevele dvouděložné
Řepka olejka, jarní POST 14–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×, plevele dvouděložné
Řepka olejka, ozimá POST 14–39 BBCH AT 0,33 l 200–250 l max. 1×, plevele dvouděložné
detail