Chemap Agro s.r.o.

LOOP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 40 g úč.l./ha/rok.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při alespoň 50 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, svízel přítula, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, violka rolní, penízek rolní, hluchavka nachová, řepka olejka vydrol.
Plevele méně citlivé: pýr plazivý, merlík bílý.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14–16, tj. 4–6 listů.

Růstová fáze plevelů:

- ježatka kuří noha: do BBCH 21, tj. do počátku odnožování,

- pýr plazivý: BBCH 13–14, tj. 3–4 listy,

- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–300 l/ha

Po ošetření plodiny nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Následné plodiny: Ozimé obilniny lze po orbě zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné po orbě pěstovat kukuřici. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 14–16, tj. 4–6 listů AT 0,17 l 200-400 l ežatka kuří noha, plevele jednoděložné jednoleté
detail