Chemap Agro s.r.o.

LOOP

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku nicosulfuron v maximálním množství 40 g úč.l./ha/rok.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při alespoň 50 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, svízel přítula, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, violka rolní, penízek rolní, hluchavka nachová, řepka olejka vydrol.
Plevele méně citlivé: pýr plazivý, merlík bílý.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 14–16, tj. 4–6 listů.

Růstová fáze plevelů:

- ježatka kuří noha: do BBCH 21, tj. do počátku odnožování,

- pýr plazivý: BBCH 13–14, tj. 3–4 listy,

- plevele dvouděložné jednoleté: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Dávka vody: 200–300 l/ha

Po ošetření plodiny nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Následné plodiny: Ozimé obilniny lze po orbě zařadit za 4 měsíce od aplikace, jarní obilniny za 8 měsíců, ostatní plodiny za 10 měsíců od ošetření.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné po orbě pěstovat kukuřici. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
5
0
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 14–16, tj. 4–6 listů AT 0,17 l 200-400 l ežatka kuří noha, plevele jednoděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail