BASF
BASF
BASF

MAZA 4% SL

Účinná látka

Charakteristika

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox!
Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

slunečnice

200 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: slunečnice - postemergentní aplikace, BBCH 12–16, tj. 2–6 listů vyvinuto

Růstová fáze plevelů:

- ježatka kuří noha: BBCH 11–13, tj. 1–3 listy; - dvouděložné: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované slunečnici – barevné změny na listech nebo zpomalení růstu.

Následné plodiny: Pěstování plodin v následujícím roce je bez omezení. Před výsevem nebo výsadbou následné plodiny proveďte orbu.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

slunečnice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

slunečnice

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST 12–16 BBCH AT 1,25 l 200 l pouze slunečnice - IMI tolerantní odrůdy
detail