Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

MAZA 4% SL

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

slunečnice

200 l/ha

postřik

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox (technologie CLEARFIELD).

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, merlík bílý, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: slunečnice - postemergentní aplikace, BBCH 12–16, tj. 2–6 listů vyvinuto

Růstová fáze plevelů:

- ježatka kuří noha: BBCH 11–13, tj. 1–3 listy; - dvouděložné: BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované slunečnici – barevné změny na listech nebo zpomalení růstu.

Následné plodiny: Pěstování plodin v následujícím roce je bez omezení. Před výsevem nebo výsadbou následné plodiny proveďte orbu.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

slunečnice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

slunečnice

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Slunečnice POST 12–16 BBCH AT 1,25 l 200 l pouze slunečnice - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail