Chemap Agro s.r.o.

METAROCK

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 7-4 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.
- Řepka olejka jarní: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.
- Tuřín, květák, zelí, kedluben, kapusta, vodnice, křen: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.
- Pór, lesní školky: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brokolice, brukev, kapusta kadeřavá, kapusta krmná, kapusta růžičková, kedluben, křen, květák, ředkev,ředkev černá, ředkvička, řepka olejka, tuřín, vodnice, zelí, zelí čínské

200–1000 l/ha

postřik

Plevele citlivé: rozrazily, ptačinec prostřední, merlík bílý.

Nižší dávka z uvedeného rozmezí se použije na lehkých půdách.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Nadměrné srážky po aplikaci mohou způsobit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a poškození porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození plodiny přípravkem. Nepoužívejte na půdách náchylných k podmáčení.

Použití půdního herbicidu při minimálním zpracování půdy konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zorání porostu řepky olejky ozimé lze pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, brambory, kukuřici. Před výsevem náhradních plodin je třeba půdu promísit do hloubky alespoň 15 cm. Následné nebo náhradní plodiny mohou být vysévány po uplynutí 6 měsíců od aplikace. Možnosti pěstování následných/náhradních plodin po ošetření růžičkové kapusty konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá

7

4

4

4

řepka olejka jarní

6

4

4

4

zelí, kapusta

5

4

4

4

ředkvička, ředkev černá, tuřín, brokolice, čínské zelí, brukve, květák, kedluben, vodnice, křen

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka, ozimá, řepka olejka jarní,

5

0

0

0

Řepka olejka ozimá: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 7 m.

Řepka olejka jarní: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Tuřín, květák, zelí, kedluben, kapusta, vodnice, křen: S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brokolice POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů 62 1 l 200–1000 l
Brukev čínská POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů - 1,75 l 200–1000 l
Kapusta POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů - 1-1,5 l 200–1000 l pouze kapusta růžičková
Kapusta POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů - 1,75 l 200–1000 l pouze kapusta kadeřavá
Kapusta PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1,5 l 200–1000 l pouze kapusta krmná
Kedluben PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1,5 l 200–1000 l
Křen PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1,5 l 200–1000 l
Květák POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů 62 1-1,5 l 200–1000 l
Květák PRE před vzejitím plodiny a plevelů 62 1,5 l 200–1000 l
Ředkev PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1 l 200–1000 l včetně ředkev červená
Ředkvička PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1 l 200–1000 l
Řepka olejka, jarní DA dělená aplikace PRE+POST 11–13 BBCH, před vzejitím plevelů - 2 l DA PRE 1,4 l/ha + POST 0,6 l/ha 200–1000 l
Řepka olejka, ozimá DA dělená aplikace PRE+POST 11–13 BBCH, před vzejitím plevelů - 2 l DA PRE 1,4 l/ha + POST 0,6 l/ha 200–1000 l
Tuřín PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1,5 l 200–1000 l
Tuřín POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů - 1 l 200–1000 l
Vodnice PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1-1,5 l 200–1000 l
Zelí PRE před vzejitím plodiny a plevelů - 1,5 l 200–1000 l
Zelí POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů - 1,75 l 200–1000 l
Zelí POST 16–18 BBCH, před vzejitím plevelů 62 1 l 200–1000 l pouze zelí čínské
detail