BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

METATRON SC

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina,

oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200-400 l/ha

postřik

3x do celkové dávky

5 l/ha

14 dnů

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: chrpa polní, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- plevele méně citlivé: hořčice polní, merlík bílý, truskavec ptačí, opletka obecná.

Schéma ošetření:

1. ošetření: Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 1,0 l/ha. Před vzejitím cukrovky je povolena pouze 1 aplikace. BBCH plodiny: preemergentně nebo BBCH 10,

2. ošetření: Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 2,0 l/ha. BBCH plodiny: postemergentně.

3. ošetření: Maximální dávka pro jednorázovou aplikaci: 2,0 l/ha. BBCH plodiny: max. 18.

Aplikaci přípravku za jasných dní se silným slunečním svitem provádějte ráno nebo večer, aby teplota vzduchu nepřesáhla 25 °C ve výšce 5 cm nad zemí. Porost musí být při ošetření suchý, nelze ošetřovat bezprostředně po dešti, ani tehdy, pokud jsou rostliny pokryty rosou.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Aplikace přípravku k ochraně cukrové řepy odrůdy Charly a Lupus může vést ke snížení obsahu cukru v bulvách.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě nezbytnosti dřívějšího zaorání pěstitelské plochy, kde byl použit přípravek, v důsledku poškození plodin přímrazky, chorobami, škůdci (nebo z jiné příčiny), lze po orbě do hloubky 15 cm v průběhu 4 měsíců od poslední aplikace přípravku na témže pozemku pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu. Po 4 měsících od poslední aplikace přípravku lze pěstovat ozimé obilniny. Na jaře následujícího roku lze pěstovat veškeré plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Čištění aplikačního zařízení:

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRE-POST 00–18 BBCH, plevele do 10 BBCH, aplikace opakovaná AT 1-2 l 200–400 l max. 3× do celkové dávky 5 l/ha
detail