Chemap Agro s.r.o.

MEZMER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

100–400 l/ha

postřik

max. 1×

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, zemědým lékařský, pěťour maloúborný, svízel přítula, slunečnice roční, heřmánkovec přímořský, lilek černý, ptačinec prostřední, ježatka kuří noha, pohanka svlačcovitá;

- méně citlivé plevele: violka rolní.

Dávku 0,3 l/ha při postemergentní aplikaci použijte v případě výskytu méně citlivých plevelů, jako jsou ježatka kuří noha a další lipnicovité plevele, svízel přítula, pohanka svlačcovitá nebo violky, zejména za podmínek méně příznivých pro účinnost.

Přípravek se aplikuje preemergentně nebo časně postemergentně. Při postemergentní aplikaci je nutné použít smáčedlo.

Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně - před vzejitím BBCH 00–09; postemergentně - od 2 do 8 listů kukuřice (BBCH 12–18)

Růstová fáze plevelů: dvouděložné jednoleté plevele do BBCH 12–14 (2–4 pravé listy), svízel přítula ve fázi BBCH 11 (1. přeslen je rozvinutý), ježatka kuří noha a další jednoděložné plevele do BBCH 13 (3 pravé listy)

Nepoužívejte v poškozených nebo oslabených porostech.

Nepříznivé podmínky v době aplikace nebo po aplikaci mohou způsobit přechodné prosvětlení listů kukuřice.

Nepoužívejte v kukuřici cukrové a pukancové.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Náhradní plodiny: V případě, že došlo k předčasnému zrušení porostu, lze jako náhradní plodinu použít kukuřici, jílky nebo čirok po provedení orby.

Následné plodiny: V rámci normálního osevního postupu je možné po sklizni kukuřice pěstovat všechny plodiny, jestliže byl přípravek aplikován před 1. červencem. Před výsevem dvouděložných meziplodin a citlivých plodin (cukrovka, krmná řepa, luskoviny, slunečnice, řepka olejka, zeleniny) je třeba provést hlubokou orbu. Pěstování obilnin nebo trav je možné bez orby.

Čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou. Po každém vypláchnutí nádrž vyprázdněte. Přesvědčte se, že je veškerá kapalina odstraněna z nádrže, a také pump, filtrů, ventilů a celého systému. Odmontujte trysky, otevřete víko nádrže, aby byl umožněn přístup vzduchu do všech částí systému. Je třeba důkladně vypláchnout obaly od přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice
10
5
5
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice PRE 00–09 BBCH AT 0,3 l 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, ježatka kuří noha
Kukuřice POST 12–18 BBCH AT 0,2-0,3 l TM se smáčedlem 100–400 l max. 1×, plevele dvouděložné jednoleté, ježatka kuří noha
detail