Chemap Agro s.r.o.

MITRA

Účinná látka

Charakteristika

další obchodní název přípravku Target SC.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka,

řepa krmná,

řepa salátová

200 l/ha

postřik

7–14 dnů,

při sólo aplikaci 5–14 dnů

U krmné a salátové řepy konzultujte vliv na kvantitativní a kvalitativní výnosové parametry s držitelem povolení.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na ošetřované plodině. Citlivost odrůdy ošetřované plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikovaný přípravek, popřípadě směs přípravků nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Target SC + Corzal

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: merlík bílý, hluchavky, plevele heřmánkovité, rozrazil perský, ptačinec žabinec, violka rolní, rdesno červivec; lipnice roční;

- plevele méně citlivé: laskavec ohnutý, rdesno ptačí, opletka obecná.

Target SC + Corzal SC + Oblix 500 SC

- plevele citlivé: laskavec ohnutý, merlík bílý, hluchavky, plevele heřmánkovité, rozrazil perský, ptačinec žabinec, violka rolní, rdesno červivec.

Aplikace je postemergentní v aplikačních termínech T1-T2-T3.

Růstová fáze plodiny v době aplikace v T1: BBCH 10–12

Růstová fáze plodiny v T2: BBCH 12–14

Růstová fáze plodiny v T3: max. BBCH 20

Růstová fáze plevelů: BBCH 10–11, lipnice roční max. BBCH 11

Sólo aplikace Target SC

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, rdesno červivec, kopřiva žahavka, lipnice roční;

- plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, lilek černý, rdesno ptačí, mléč zelinný.

Růstová fáze plodiny v době aplikace v T1: BBCH 10

Růstová fáze plevelů: BBCH 10, lipnice roční - 1. list vystoupil z koleoptyle .

Následné/náhradní plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení. Pokud je nutné ošetřený pozemek předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu pěstovat cukrovku a krmnou řepu, a po hluboké orbě kukuřici a brambory.

Tank-mix kombinace s přípravky Corzal a Oblix 500 SC

Aplikaci v salátové řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných plodin.

Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek Target SC se používá samostatně nebo v tank-mix směsi s přípravky Corzal a Oblix 500 SC.

Použití v tank-mix směsi se vztahuje i na další obchodní jména přípravku Target SC a přípravků Corzal a Oblix 500 SC. Přípravky ve směsi je třeba použít v souladu s jejich návody k použití.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST aplikace opakovaná, po vzejití plevelů AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal - TM 1. aplikační termín 1,0 l/ha + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal - TM 2. a 3. aplikační termín 200 l max. 3×, mimo množitelské porosty
Cukrovka POST aplikace dělená, po vzejití plevelů AT 5 l aplikace dělená: 1,6 + 1,7 + 1,7 l/ha 200 l max. 3×, mimo množitelské porosty
Cukrovka POST aplikace opakovaná, po vzejití plevelů AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal - TM 200 l max. 3×, mimo množitelské porosty
Řepa červená POST aplikace dělená, po vzejití plevelů AT 5 l aplikace dělená: 1,6 + 1,7 + 1,7 l/ha 200 l řepa salátová, max. 3×, mimo množitelské porosty
Řepa červená POST aplikace opakovaná, po vzejití plevelů AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal - TM 200 l řepa salátová, max. 3×, mimo množitelské porosty
Řepa červená POST aplikace opakovaná, po vzejití plevelů AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal - TM 1. aplikační termín 1,0 l/ha + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal - TM 2. a 3. aplikační termín 200 l řepa salátová, max. 3×, mimo množitelské porosty
Řepa krmná POST aplikace dělená, po vzejití plevelů AT 5 l aplikace dělená: 1,6 + 1,7 + 1,7 l/ha 200 l max. 3×, mimo množitelské porosty
Řepa krmná POST aplikace opakovaná, po vzejití plevelů AT 1,25 l + 1,25 l/ha Corzal - TM 200 l max. 3×, mimo množitelské porosty
Řepa krmná POST aplikace opakovaná, po vzejití plevelů AT 0,5 l + 0,2 l/ha Oblix 500 SC - TM + 0,5 l/ha Corzal - TM 1. aplikační termín 1,0 l/ha + 0,4 l/ha Oblix 500 SC - TM + 1,0 l/ha Corzal - TM 2. a 3. aplikační termín 200 l max. 3×, mimo množitelské porosty
detail