Chemap Agro s.r.o.

MITRA

Účinná látka

Balení

4 x 5

Charakteristika

Selektivní herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trávovitých plevelů v cukrovce a krmné řepě preemergentní a postemergentní aplikací.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Působení

Mitra je selektivní herbicid se širokým spektrem účinnosti na dvouděložné plevele a některé jednoleté trávy. Je přijímán kořeny i listy rostlin. Jeho účinnost je podporována dostatečnou půdní vlhkostí a vyšší teplotou. Může být použit před zasetím se zapravením, po zasetí řepy až do fáze těsně před vzejitím i po vzejití v dávkách dle návodu.

Spektrum účinnosti

Velmi citlivé plevele:
Lipnice roční (Poa annua), kopřiva žahavka (Lamium spp.), merlík bílý (Chenopodium album), pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), penízek rolní (Thlaspi arvense), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa pastoris), heřmánky (Matricaria spp.), chrpa modrák (Centaurea cyanus), lnice květel (Linaria vulgaris), lilek černý (Solanum nigrum).

Méně citlivé plevele:
Laskavce (Amaranthus spp.), violka rolní (Viola arvensis), rozrazily (Veronica spp.), hořčice rolní (Sinapis arvensis), rdesna (Polygonum spp.), mák vlčí (Papaver rhoeas), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), psárka rolní (Alopecurus myosuroides), svízel přítula (Galium aparine), pohanka opletka (Fagopyrum convolvulus), výdrol řepky.

Odolné plevele:
Bažanka roční (Marcurialis annua), oves hluchý (Avena fatua), ježatka kuří noha (Echinochloa crus-galli), béry (Setaria spp.), vytrvalé plevele - pcháč oset, pýr plazivý, svlačec rolní.

Popis mísitelnosti

Při přípravě TM směsi přípravku MITRA s přípravky na bázi phenmedipham nebo desmedipham nesmí být použito přísady adjuvantu! Taková směs je pro řepu fytotoxická! Je nutno vyloučit možnost předávkování, dvojího ošetření nebo zasažení sousední kultury. Před použitím je nutné postřikovač dobře vyčistit.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST od 4. listu 1-2 l
Cukrovka PRS 4-5 l
Cukrovka PRE 2-3 l
Řepa krmná PRS 4-5 l
Řepa krmná PRE 2-3 l
Řepa krmná POST od 4. listu 1-2 l
detail