Chemap Agro s.r.o.

MIX DOUBLE EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: drchnička rolní, durman obecný, hluchavky, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, kopretina osenní, kopřiva žahavka, laskavce, lebeda rozkladitá, lilek černý, lnice květel, mák vlčí, merlíky, mléč zelinný, penízek rolní, pěťoury, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, pumpava rozpukavá, rozrazil perský, ředkev ohnice, starček obecný, svlačcovec popínavý, violka rolní, zemědým lékařský.

Doporučení

Růstová fáze plodiny - dávka/ha: opakovaná dělená aplikace na nově vzešlou plevelnou vlnu:
- cukrovka:
1,0 l/ha: rostliny ve fázi nejméně BBCH 10 (=BBA 13) - děložní listy zcela vyvinuté,
1,25 l/ha: rostliny ve fázi nejméně BBCH 12 (=BBA 21) - fáze 2 pravých listů,
1,5 l/ha: rostliny ve fázi nejméně BBCH 14 (=BBA 22) – fáze 4 pravých listů; - krmná řepa:
nejméně 2 pravé listy – BBCH 12 (=BBA 21)
Růstová fáze plevelů: aplikace na nově vzešlou plevelnou vlnu, kdy se plevele nacházejí v růstové fázi BBCH 10–11, tj. děložní listy plně rozvinuté až základ 1. páru pravých listů.
Pro rozšíření spektra účinnosti: svízel přítula, rdesna: na nově vzešlou plevelnou vlnu opakovaná dělená aplikace tank-mixu přípravků: Mix Double EC + Stemat Super
- 1,0 l/ha + 0,2 l/ha
- max. 1,25 l/ha + max. 0,6 l/ha
- max. 1,5 l/ha + max. 0,8 l/ha
Použití podle růstové fáze plodiny a max. dávky Mix Double EC - viz výše.
Dávka vody: 200 l/ha
Maximální počet aplikací: opakovaná dělená aplikace, max. 3×, zpravidla za 5–14 dní, do celkové dávky 3,0 l/ha.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Při ošetření musí být porost suchý, po aplikaci nesmí min. 6 hodin pršet.
Při nepříznivých meteorologických podmínkách (intenzivní sluneční svit, teploty nad 25 °C, silné srážky před aplikací, rosa v porostu) může po ošetření řepy dojít k projevům fytotoxicity (deformace listů), jejíž projevy jsou výraznější v případě, kdy se plodina nachází v růstové fázi děložních listů.
Pěstování následných a náhradních plodin bez omezení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem. Přípravek není určen pro použití v množitelských porostech cukrové a krmné řepy.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače a dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
cukrová a krmná řepa
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrová a krmná řepa
1
1
1
1

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:
Aplikační zařízení po použití Mix Double EC je nutné vyčistit dle následujících kroků:
- úplně vystříkat postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku
- čištění postřikovacího zařízení provést ihned po ukončení postřiku, aby nedošlo k zaschnutí postřikové tekutiny v jednotlivých částech zařízení
- vyčistit filtry na sací a tlakové části postřikovače a tryskové filtry, proplachovou vodu nalít do nádrže postřikovače
- naplnit nádrž postřikovače vodou na 10 % objemu nádrže a důkladně promíchat
- výplachovou kapalinu vystříkat na ošetřeném pozemku
- ještě jednou zopakovat předcházející dva kroky
- zkontrolovat a vyčistit filtry od případných nečistot

Popis mísitelnosti

Přípravek Mix Double EC v dávce max. 1,5 l/ha lze použít v tank-mix směsi s přípravkem Stemat Super v dávce max. 0,8 l/ha v souladu s návody na jejich použití.
Tato směs znamená posílení účinku na svízel přítulu a rdesna.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST od 13 BBA, plevele 10 BBCH AT 1-1,5 l 200 l max. 3× opakovaná dělená aplikace, max. 3,0 l/ha za sezonu
Řepa krmná POST od 21 BBA, plevele 10 BBCH AT 1-1,5 l 200 l max. 3× opakovaná dělená aplikace, max. 3,0 l/ha za sezonu
detail