Chemap Agro s.r.o.

MOGETON 25 WP

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Spektrum účinnosti

Přípravek Mogeton 25 WP účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), měřík příbuzný (Mnium affine), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus spuarrosus).

Doporučení

Po dobu 2 dní po ošetření zamezit vstupu osob a domácích zvířat na ošetřenou plochu.
Aplikace se provádí nejlépe při teplém a vlhkém počasí při zatažené obloze od května do září.
Zlepšení účinku a snížení rizika poškození rostlin lze dosáhnout dodatečnou zálivkou 1–2 l/m2 vody, kdy dojde k omytí povrchu rostlin a smytí přípravku k mechům.
Vzhledem k velkému počtu druhů a odrůd okrasných rostlin nelze vyloučit rozdílné snášenlivosti. Doporučujeme proto před postřikem celé plochy zkontrolovat citlivost jednotlivých rostlin za stávajících podmínek růstu. Nově zatravněné plochy neošetřujeme v roce výsevu.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Při použití postřikem je nezbytné použít k omezení úletu postřikové kapaliny herbicidní kryt!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači nebo zálivkou.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Mogeton 25 WP.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Aplikaci na veřejně přístupných plochách je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu). Vlastník pozemku nebo osoby/firmy provádějící aplikaci musí zajistit zákaz vstupu nepovolaných osobám na ošetřovanou plochu během aplikace.
Vlastník pozemku nebo osoby/firmy provádějící aplikaci dále musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy (po dobu 2 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nevstupujte na trávník. Po dobu 2 dní po ošetření zamezit pohybů domácích zvířat na ošetřené ploše.
Vstup na ošetřené plochy je možný až za 2 dny po aplikaci.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Okrasné rostliny POST regulace játrovek ve venkovních kontejnerových kulturách AT 15 kg 150 g/100 m2 + 10 l vody kontejnerové kultury venkovní, postřik, max. 1× za rok
Trávníky POST mechy 2 15 kg 150 g/100 m2 10 l vody postřik, Zákaz zkrmování ošetřené trávy. Max. 1× za rok
Trávníky POST mechy 2 15 kg 150 g/100 m2 100 l vody zálivka, Zákaz zkrmování ošetřené trávy. max. 1× za rok
detail