Chemap Agro s.r.o.

MOGETON 4% WP

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

Spektrum účinnosti

Přípravek Mogeton 4% WP účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), měřík příbuzný (Mnium affine), ploník chluponosný (Polytrichum piliferum), kostrbatec zelený (Rhytidiadelphus spuarrosus).

Doporučení

Po dobu 2 dní po ošetření zamezit vstupu osob a domácích zvířat na ošetřenou plochu.

Aplikace se provádí nejlépe při teplém a vlhkém počasí při zatažené obloze od května do září.
Zlepšení účinku a snížení rizika poškození rostlin lze dosáhnout dodatečnou zálivkou 1–2 l/m2 vody, kdy dojde k omytí povrchu rostlin a smytí přípravku k mechům.
Nově zatravněné plochy neošetřujeme v roce výsevu.
Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.
Při použití postřikem je nezbytné použít k omezení úletu postřikové kapaliny herbicidní kryt!
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači nebo zálivkou.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Mogeton 4 % WP.

Aplikaci na veřejně přístupných plochách je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu). Vlastník pozemku nebo osoby/firmy provádějící aplikaci musí zajistit zákaz vstupu nepovolaných osobám na ošetřovanou plochu během aplikace.
Vlastník pozemku nebo osoby/firmy provádějící aplikaci dále musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy (po dobu 2 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nevstupujte na trávník. Po dobu 2 dní po ošetření zamezit pohybů domácích zvířat na ošetřené ploše.
Vstup na ošetřené plochy je možný až za 2 dny po aplikaci.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Trávníky POST na mechy 2 90 kg 900 g/100 m2 100 l vody zálivka, Zákaz zkrmování ošetřené trávy. max. 1× za rok
Trávníky POST na mechy 2 90 kg 900 g/100 m2 10 l vody postřik, Zákaz zkrmování ošetřené trávy. Max. 1× za rok
detail