Chemap Agro s.r.o.

MONITOR 75 WG

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

MONITOR 75 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, při 75 % redukci úletu na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku a při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: pýr plazivý, chundelka metlice, heřmánky, ptačinec žabinec, svízel přítula.

Doporučení

Stadium škodlivého organizmu:
- chundelka metlice: od vzejití do vytvoření prvního kolénka (BBCH 11–31);
- pýr plazivý: po obnovení růstové aktivity, optimálně ve fázi 3–4 listů (BBCH 13–14);
- dvouděložné plevele: od vzejití do vývinu dvou párů pravých listů (BBCH 10–12).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Monitor 75 WG.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice ozimá, pšenice jarní
10
5
3
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice jarní POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 13 g 100-400 l chundelka metlice
Pšenice jarní POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 26 g 100-400 l pýr plazivý, svízel přítula, heřmánek, ptačinec žabinec
Pšenice ozimá POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 13 g 100-400 l chundelka metlice
Pšenice ozimá POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 26 g 100-400 l pýr plazivý, svízel přítula, heřmánek, ptačinec žabinec
detail