Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

MONITOR 75 WG

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

MONITOR 75 WG

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřenou ochrannou vzdálenost 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.
Při 50 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost na 5 m, při 75 % redukci úletu na 3 m od okraje ošetřovaného pozemku a při 90 % redukci není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: pýr plazivý, chundelka metlice, heřmánky, ptačinec žabinec, svízel přítula.

Doporučení

Stadium škodlivého organizmu:
- chundelka metlice: od vzejití do vytvoření prvního kolénka (BBCH 11–31);
- pýr plazivý: po obnovení růstové aktivity, optimálně ve fázi 3–4 listů (BBCH 13–14);
- dvouděložné plevele: od vzejití do vývinu dvou párů pravých listů (BBCH 10–12).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Monitor 75 WG.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice ozimá, pšenice jarní
10
5
3
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice jarní POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 13 g 100-400 l chundelka metlice
Pšenice jarní POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 26 g 100-400 l pýr plazivý, svízel přítula, heřmánek, ptačinec žabinec
Pšenice ozimá POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 13 g 100-400 l chundelka metlice
Pšenice ozimá POST jaro, do počátku sloupkování (30 BBCH) 70 26 g 100-400 l pýr plazivý, svízel přítula, heřmánek, ptačinec žabinec
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail