Chemap Agro s.r.o.

MONOLITH

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice, tritikale, žito

200–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé v dávce 0,2 kg/ha: psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, ptačinec prostřední, výdrol řepky, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní;

- plevele méně citlivé v dávce 0,2 kg/ha: heřmánkovec přímořský, rmen rolní, oves hluchý, mák vlčí (méně citlivý i v dávce 0,33 kg/ha);

- plevele citlivé v dávce 0,33 kg/ha: psárka polní - silné výskyty, oves hluchý, heřmánkovec přímořský, rmen rolní a plevele citlivé v dávce 0,2 kg/ha.

Upřesnění podmínek aplikace:

Přípravek se aplikuje postemergentně na jaře ve fázi obilnin BBCH 21–32 (počátek odnožování až fáze 2. kolénka).

Nejlepší účinnosti se dosáhne při aplikaci na mladé, aktivně rostoucí plevele za podmínek příznivých pro růst a vývoj rostlin. Jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze prvého listu do konce odnožování. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější od vzcházení do 6 listů.

Po aplikaci přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu na ošetřovaných rostlinách. K projevům fytotoxicity může dojít zejména po aplikaci na stresované rostliny (např. dlouhodobé sucho, chladné počasí) nebo při aplikaci na oslabená pletiva v období intenzivního růstu. Při aplikaci zabraňte překrývání postřikových pásů!

Následné plodiny: V rámci běžného osevního postupu lze jako následné plodiny vysévat ozimou řepku, ozimý ječmen, ozimou pšenici, hrách, fazol, cukrovku, slunečnici, kukuřici, hořčici, lupinu, jílek a svazenku.

V případě extrémního sucha po použití přípravku Monolith je doporučeno před výsevem brukvovitých meziplodin nebo řepky ozimé provést zpracování půdy do hloubky 15-20 cm, tak aby bylo zabezpečeno promísení půdy.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Ihned po skončení postřiku zcela vyprázdněte aplikační zařízení. Odmontujte všechny filtry a trysky a důkladně je vyčistěte ve vodě. Naplňte postřikovač vodou v množství odpovídající 10 % objemu nádrže a postřikovač důkladně propláchněte (použijte rotační čisticí trysku, pokud je instalována). Propláchněte ramena a hadice a vyprázdněte postřikovač. Opakujte postup ještě jednou. Namontujte zpět filtry a trysky. Ujistěte se, že celý systém je důkladně vyprázdněn. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice ozimá POST jaro 21–32 BBCH AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Biopower - TM 200–400 l psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST jaro 21–32 BBCH AT 0,33 kg + 1,0 l/ha Biopower - TM 200–400 l psárka polní - silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro 21–32 BBCH AT 0,33 kg + 1,0 l/ha Biopower - TM 200–400 l psárka polní - silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST jaro 21–32 BBCH AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Biopower - TM 200–400 l psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST jaro 21–32 BBCH AT 0,33 kg + 1,0 l/ha Biopower - TM 200–400 l psárka polní - silné výskyty, oves hluchý, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST jaro 21–32 BBCH AT 0,2 kg + 1,0 l/ha Biopower - TM 200–400 l psárka polní, chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail