Chemap Agro s.r.o.

NAGANO

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Spe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: merlík bílý, opletka obecná, lilek černý, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, laskavec ohnutý, rdesno červivec;

- plevele méně citlivé: ježatka kuří noha

Neošetřujte při teplotách nad 25 °C.

Déšť bezprostředně po aplikaci má za následek snížení účinku.

Po aplikaci by nemělo asi 3 hodiny pršet.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny: Po zaorání lze pěstovat kukuřici. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití přípravku v inzucht-liniích kukuřice, v množitelských porostech, ve šlechtitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Ihned po skončení postřiku vypusťte úplně nádrž postřikovače. Jakékoliv znečištění povrchu postřikovače včetně ramen a trysek musí být odstraněno omytím čistou vodou.

2. Vymyjte nádrž postřikovače zevnitř čistou vodou a propláchněte ramena a hadice za použití nejméně 1/10 objemu nádrže postřikovače. Nádrž poté beze zbytku vypusťte.

3. Naplňte znovu úplně nádrž čistou vodou a nechte stát po dobu 15 minut při zapnutém míchání. Opět propláchněte ramena a hadice a úplně vypusťte nádrž.

4. Trysky a filtry odmontujte, a čistěte odděleně.

5. Vyčištěné trysky a filtry namontujte zpět. Vymyjte nádrž čistou vodou, a znovu propláchněte celý systém postřikovače (filtry, čerpadlo, ramena, hadice a trysky).

Vypusťte úplně nádrž postřikovače.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

6

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

0

0

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 200–400 l max. 1x
detail