Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

NATUREN KONCENTRÁT PROTI PLEVELŮM

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

DO: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

nezemědělská půda, okrasné dřeviny

postřik

4× za rok,

duben–listopad

7 dnů

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, zemědým lékařský, hluchavky, heřmánkovec přímořský, rdesno perské, starček obecný, mléče, kolenec rolní, ptačinec žabinec, kopřiva žahavka, violka rolní, pelyněk černobýl, pěťour maloúborný, lipnice roční, řepka olejka-výdrol.

Plevele musejí být aktivně rostoucí, v raných růstových fázích a při aplikaci suché. Maximální výška plevelů je 10 cm.

Aplikujte při teplotě min. 15 °C. Aplikujte za teplého a slunného dne.

Přípravek nesmí zasáhnout zelené části ošetřovaných rostlin/dřevin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může poškodit následně ošetřované rostliny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST aplikace opakovaná - 23 ml/10 m2 (0,5 l vody/10 m2) nezemědělská půda - propustné povrchy bez vegetace
Okrasné dřeviny POST aplikace opakovaná - bodová aplikace
detail