Chemap Agro s.r.o.

NATUREN Naplevel Postřik

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

DO: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

nezemědělská půda, okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, zemědělská půda

postřik

4×, březen – říjen

7–14 dnů

Plevele musí být aktivně rostoucí, v raných růstových fázích. Postřik musí zasáhnout horní i spodní části listů plevelů.

Nepoužívejte na plochách větších než 100m2.

Okrasné a ovocné stromy a keře musí být již zakořeněné, s dřevitou kůrou. Vyvarujte se kontaktu se zelenými částmi.

Postřik nesmí zasáhnout zelené části pěstovaných rostlin.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Opětovná výsadba/setí jsou možné za 24 hod. po aplikaci.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen
Okrasné dřeviny POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen
Ovocné dřeviny POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen
Zemědělská půda POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen, zemědělská půda bez vegetace
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail