BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

NATUREN Naplevel Postřik

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

DO: Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

nezemědělská půda, okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, zemědělská půda

postřik

4×, březen – říjen

7–14 dnů

Plevele musí být aktivně rostoucí, v raných růstových fázích. Postřik musí zasáhnout horní i spodní části listů plevelů.

Nepoužívejte na plochách větších než 100m2.

Okrasné a ovocné stromy a keře musí být již zakořeněné, s dřevitou kůrou. Vyvarujte se kontaktu se zelenými částmi.

Postřik nesmí zasáhnout zelené části pěstovaných rostlin.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Opětovná výsadba/setí jsou možné za 24 hod. po aplikaci.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen
Okrasné dřeviny POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen
Ovocné dřeviny POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen
Zemědělská půda POST - 100 ml/m2 max. 4×, březen–říjen, zemědělská půda bez vegetace
detail