Chemap Agro s.r.o.

NICOGAN

Účinná látka

NICOGAN

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, penízek rolní.
Plevele méně citlivé: pýr plazivý.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: kukuřice setá - BBCH 12–16, tj. 2–6 listů.

Růstová fáze plevelů:

- pýr plazivý - BBCH 12–15, tj. 2–5 listů;

- ježatka kuří noha - BBCH 12–14, tj. 2–4 listy;

- plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Po aplikaci přípravku nelze na ošetřované plodně vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - barevné změny na listech, zpomalení růstu.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Následné plodiny: Po sklizni kukuřice lze po hluboké orbě pěstovat ozimou pšenici. V roce aplikace přípravku nepěstujte meziplodiny. V roce následujícím po aplikaci přípravku není volba plodin omezena.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné pěstovat pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

V případě minimální kultivace půdy je třeba před setím plodiny dodržet odstup 3 měsíce.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 listů. AT 1 l 200–400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail