BASF
BASF
BASF

AGRA

NICOGAN

Účinná látka

NICOGAN

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, penízek rolní.
Plevele méně citlivé: pýr plazivý.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: kukuřice setá - BBCH 12–16, tj. 2–6 listů.

Růstová fáze plevelů:

- pýr plazivý - BBCH 12–15, tj. 2–5 listů;

- ježatka kuří noha - BBCH 12–14, tj. 2–4 listy;

- plevele dvouděložné jednoleté - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1× v plodině

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Po aplikaci přípravku nelze na ošetřované plodně vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity - barevné změny na listech, zpomalení růstu.

Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Následné plodiny: Po sklizni kukuřice lze po hluboké orbě pěstovat ozimou pšenici. V roce aplikace přípravku nepěstujte meziplodiny. V roce následujícím po aplikaci přípravku není volba plodin omezena.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné pěstovat pouze kukuřici. Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem registrace.

V případě minimální kultivace půdy je třeba před setím plodiny dodržet odstup 3 měsíce.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–16, tj. 2–6 listů. AT 1 l 200–400 l
detail