Chemap Agro s.r.o.

NICORN 040 SC

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody aplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje nicosulfuron, v maximálním množství 40 g/ha/rok.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, violka rolní, svízel přítula, opletka obecná;

- méně citlivé plevele: merlík bílý.

Neaplikujte při teplotě vzduchu pod 10 °C a nad 25 °C.

Při nepříznivých podmínkách pro růst a vývoj plodiny nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: Po zaorání ošetřeného porostu lze pěstovat kukuřici, obilniny lze pěstovat za 3 měsíce na kyselých půdách, a za 9 měsíců na neutrálních a zásaditých půdách. Luskoviny lze pěstovat za 9 měsíců a vojtěšku za 12 měsíců.

Následné plodiny: Na jaře následujícího roku je pěstování plodin bez omezení.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–17 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 200–300 l max. 1×, mimo množitelské porosty
detail