Chemap Agro s.r.o.

NICOSH

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, oves hluchý, béry, proso seté, laskavce, hořčice rolní, durman obecný, šrucha zelná.
Plevele méně citlivé: pýr plazivý, čirok halepský rostoucí z rhizomů.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–14, tj. 2–4 listy.

Růstové fáze plevelů:

- trávovité plevele - BBCH 13–14, tj. 3–4 listy,

- plevele dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pšenici nebo ječmen lze pěstovat po orbě za 4 měsíce od aplikace. Pěstování ostatních následných plodin konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné po orbě zařadit pouze kukuřici. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech kukuřice.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–14, tj. 2–4 listy AT 1 l 200-400 l
detail