Chemap Agro s.r.o.

NICOSH

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, oves hluchý, béry, proso seté, laskavce, hořčice rolní, durman obecný, šrucha zelná.
Plevele méně citlivé: pýr plazivý, čirok halepský rostoucí z rhizomů.

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době aplikace: BBCH 12–14, tj. 2–4 listy.

Růstové fáze plevelů:

- trávovité plevele - BBCH 13–14, tj. 3–4 listy,

- plevele dvouděložné - BBCH 12–14, tj. 2–4 pravé listy.

Dávka vody: 200–400 l/ha.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině.

Po ošetření kukuřice nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity. Citlivost odrůd kukuřice konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pšenici nebo ječmen lze pěstovat po orbě za 4 měsíce od aplikace. Pěstování ostatních následných plodin konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě náhrady již ošetřené kukuřice je možné po orbě zařadit pouze kukuřici. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty!

Přípravek nepoužívejte v množitelských porostech kukuřice.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
kukuřice setá
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
kukuřice setá
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST BBCH 12–14, tj. 2–4 listy AT 1 l 200-400 l
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail