Chemap Agro s.r.o.

NIMBUS GOLD

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1:
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku dimethenamid-P, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.
- Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

řepka olejka

100–400 l/ha

postřik

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé - psárka polní, lipnice roční, rmen rolní, nepatrnec rolní, kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, svízel přítula, kakosty, hluchavky, heřmánky, pomněnka rolní, mák vlčí, starček obecný, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil perský;

- plevele méně citlivé - merlík bílý, zemědým lékařský, bažanka roční, hulevník lékařský, chrpa modrá, hořčice, volka rolní.

Osivo musí být zakryto min. 2 cm vrstvou půdy. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné plodiny: Po sklizni plodiny a zpracování půdy do hloubky 15 cm je pěstování následných plodin bez omezení.

Náhradní plodiny: Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení. Na podzim lze pěstovat ozimé obilniny (kromě pšenice tvrdé) nebo ozimý bob setý, a to v odstupu minimálně šesti týdnů (ozimé obilniny) nebo 8 týdnů (bob setý) od aplikace přípravku a po zpracování půdy do hloubky 25 cm. Na jaře lze pěstovat jarní obilniny (kromě pšenice tvrdé), len a kukuřici, a to v odstupu 7 měsíců od aplikace a po zpracování půdy do hloubky 25 cm.

Dále lze na jaře pěstovat hrách, bob, cukrovku, jarní řepku a brambory, a to v minimálním odstupu minimálně 3 měsíců a po zpracování půdy do hloubky 25 cm.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení:

1. Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

2. Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou nádrže objemu postřikovače).

3. Opakujte postup podle návodu „2“ ještě jednou.

4. Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka

5

0

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Řepka olejka, ozimá PRE ihned po zasetí, plevele před vzejitím AT 2,5 l 100–400 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail