Chemap Agro s.r.o.

NIXON 50 SG

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

max. 1×

Spektrum plevelů:

- 80 g/ha + 40 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) + smáčedlo

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, pýr plazivý, opletka obecná, rdesno červivec, laskavec ohnutý, violka rolní, proso seté, bér zelený;

- plevele méně citlivé: merlík bílý;

- 60 g/ha + 30 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) + smáčedlo

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, pýr plazivý, opletka obecná, rdesno červivec, laskavec ohnutý, violka rolní;

- plevele méně citlivé: merlík bílý.

Na jaře následujícího roku je pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání porostu lze pěstovat kukuřici.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení:

1) vyprázdněte nádobku, poté propláchněte všechny součásti postřikovače a opět vyprázdněte,

2) naplňte nádobku vodou s přidáním jednoho z přípravků určených na mytí postřikovačů a proplachujte alespoň 10 minut při vypnutém míchadle,

3) součásti postřikovače odmontujte, promyjte a propláchněte zvlášť v roztoku přípravku na mytí postřikovačů - postupujte podle návodu na jeho použití,

4) propláchněte nádobku i všechny součásti postřikovače čistou vodou.

Přípravek v tank-mix směsi s přípravkem Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) je třeba použít v souladu s návodem na jeho použití.

Přípravek v tank-mix směsi se smáčedlem je třeba použít v souladu s jeho návodem na použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele jednoděložné BBCH 13–16, dvouděložné BBCH 12–14 AT 60 g + 30 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) - TM + smáčedlo - TM 200–300 l pýr plazivý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele jednoděložné BBCH 13–16, dvouděložné BBCH 12–14 AT 80 g + 40 g/ha Rimel 25 SG (Rincon 25 SG) - TM + smáčedlo - TM 200–300 l pýr plazivý, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
49%
detail