Chemap Agro s.r.o.

NIXON EXTRA 040 OD

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní název přípravku HENIK EXTRA 040 OD.
Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO:
- Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ptačinec prostřední, kokoška pastuší tobolka;

- méně citlivé plevele: ježatka kuří noha, heřmánkovec nevonný, svízel přítula.

Přípravek účinkuje nejefektivněji na mladé, intenzivně rostoucí plevele ve fázi 2–4 listů (dvouděložné plevele) nebo od fáze 3 listů do konce odnožování (jednoděložné plevele). Teplé a vlhké počasí urychluje účinkování přípravku, suché jej naopak může zpomalit.

Přípravek aplikujte po vzejití kukuřice od 2. do 7. listu kukuřice (BBCH 12–17).

V podmínkách nepříznivých pro růst a vývoj kukuřice se po aplikaci přípravku mohou vyskytnout přechodné deformace listů, obarvení a pozastavení růstu rostlin.

Přípravek neaplikujte:

- v cukrové, pukancové kukuřici a při produkci množitelských materiálů

- bezprostředně po období dlouhodobého chladu u plodin, jejichž růst byl zbrzděn následkem nízkých teplot

- v době intenzivního růstu kukuřice,

- při teplotě vzduchu pod 10 °C a nad 25 °C,

- na rostliny oslabené a poškozené mrazíky, suchem, škůdci nebo chorobami,

- na mokré rostliny (rosa, déšť).

Následné plodiny: V případě, že je nutné předčasně zlikvidovat porost ošetřený přípravkem NIXON EXTRA 040 OD, je možné po provedení předseťové přípravy a uplynutí 30 dnů od aplikace pěstovat kukuřici. Obilniny lze pěstovat po 3 měsících na kyselých půdách; po 9 měsících na neutrálních a zásaditých půdách. Luštěniny lze pěstovat po 9 měsících a vojtěšku po 12 měsících. Na jaře následujícího roku je možné pěstovat všechny plodiny.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice

5

5

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–17 BBCH AT 1 l ježatka kuří noha, plevele dvouděložné jednoleté
detail