Chemap Agro s.r.o.

OBLIX 500 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje ethofumesát, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximální aplikační dávce 1 kg/ha za rok.
SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka,

řepa krmná,

řepa salátová červená

200–400 l/ha

postřik

1× preemergentně, 2× postemergentně - dělená aplikace

15 dnů

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní;

- plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, violka rolní.

Je nutné dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny.

Při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách hrozí nebezpeční poškození porostu - přípravek aplikujte při teplotě do 21 °C.

Minimálně 6 hodin po aplikaci přípravku nesmí pršet.

Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících 7 dnů očekávány mrazíky - plodina by mohla být nevratně poškozena.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost.

Na půdách s vyšší sorpční schopností, na středních půdách a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat.

Pokud po aplikaci přípravku následují intenzivní srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Aplikaci v červené řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde k předčasné zaorávce plodiny během 1 měsíce po ošetření, může být jako náhradní plodina vysévána pouze cukrovka, po uplynutí 1 měsíce od ošetření mohou být jako plodiny náhradní vysévány tyto: cukrovka, krmná řepa, hrách, keříčkové fazole, len, kukuřice, špenát, vojtěška, luční trávy.

Následné plodiny: Pokud je v roce aplikace přípravku následnou plodinou ozimá obilnina, je nutná orba do hloubky 15-20 cm. Za nepříznivých povětrnostních podmínek nelze vyloučit poškození následné plodiny, zejména ozimých obilnin. V roce následujícím není pěstování následných plodin omezeno.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

V případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

4

4

4

4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 21 BBA, plevel 10–11 BBCH AT 1,2 l 200–400 l max. 2× - dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Cukrovka PRE před vzejitím plevelů AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená POST 21 BBA, plevel 10–11 BBCH AT 1,2 l 200–400 l max. 2× - dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Řepa červená PRE před vzejitím plevelů AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná PRE před vzejitím plevelů AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná POST 21 BBA, plevel 10–11 BBCH AT 1,2 l 200–400 l max. 2× - dělená aplikace 2×0,6 l/ha
detail