Chemap Agro s.r.o.

OBLIX 500 SC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

R51/53 - Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
SPe3 - Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 2 m vzhledem k povrchové vodě.
SP1 - Zabraňte kontaminaci vod

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: bažanka roční, béry, drchnička rolní, chundelka metlice, konopice polní, kolenec rolní, lesknice, lipnice roční, psárka rolní, ptačinec žabinec, rdesna, rosička krvavá, svízel přítula, pěťoury, pomněnka rolní

Plevele méně citlivé: chrpa modrák, ježatka kuří noha, laskavce, merlíky, mák vlčí, rozrazily, výdrol obilnin, zemědým lékařský, kopretina polní, kopřiva žahavka, lilek černý, oves hluchý, psárka polní, violka rolní

Doporučení

Růstová fáze plodiny v době ošetření:
Aplikaci přípravku je možné provést buď preemergentně nebo postemergentně:
preemergentní aplikace - po zasetí plodiny, před jejím vzejitím
postemergentní aplikace - řepa má vyvinutý alespoň 1 pár pravých listů - BBCH 12 (=BBA 21)

Růstová fáze plevelů:
preemergentní aplikace - plevele nejsou vzešlé
postemergentní aplikace - na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele ve fázi BBCH 10–11, tj. vyvinuté děložní listy až základ 1. páru pravých listů
Maximální počet aplikací: preemergentně 1× nebo postemergentně – 2×0,6 l/ha za vegetační sezónu;
Maximální dávka přípravku - 2,0 l/ha 1× za 3 roky na témže pozemku.
Aplikujte maximálně 1 kg účinné látky ethofumesate na hektar každý třetí rok na stejný pozemek.
Interval mezi aplikacemi: min. 15 dnů

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Je nutné dodržet kvalitní přípravu půdy a předepsanou hloubku setí plodiny! Při intenzivním slunečním svitu a vysokých teplotách hrozí nebezpeční poškození porostu – přípravek aplikujte při teplotě do 21 °C!
Minimálně 6 hodin po aplikaci přípravku nesmí pršet!
Přípravek neaplikujte, jsou-li během následujících 7 dnů očekávány mrazíky - plodina by mohla být nenávratně poškozena!
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.
Na půdách s vyšší sorpční schopností, na středních půdách a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.
Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze přípravek aplikovat!
Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Přípravek neaplikujte na porost, který je jakkoliv oslaben, např. poškozením škůdci nebo chorobami, nedostatkem živin, vlivem nepříznivého počasí! Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem registrace, případně dodavatelem osiva.
Cukrová a krmná řepa nejsou určeny pro zpracování prostřednictvím transformačních procesů.
Aplikaci v červené řepě pěstované pro zpracování konzultujte s držitelem registrace!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Oblix 500 SC.
Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST ve f. 21 BBA, AT 1,2 l 200–400 l dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Cukrovka PRE AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená PRE AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa červená POST ve f. 21 BBA AT 1,2 l 200–400 l dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Řepa krmná PRE AT 2 l 200–400 l max. 1×
Řepa krmná POST ve f. 21 BBA AT 1,2 l 200–400 l dělená aplikace 2×0,6 l/ha
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
4%
49%
detail