Chemap Agro s.r.o.

ONYX

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 50 m při 75% redukci úletu .

DO: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

kukuřice

200–400 l/ha

postřik

1× květen–červen

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: merlík bílý, merlík hybridní, lilek černý, lebeda rozkladitá, bažanka roční, durman obecný, laskavec ohnutý, heřmánkovec nevonný, svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, ibišek trojdílný, ambrozie peřenolistá, rdesno červivec;

- plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, hluchavka nachová, chrpa modrák, rozrazil břečťanolistý.

Neaplikujte, pokud denní teplota překročí 18 °C, a noční teploty jsou setrvale pod 2 °C.

Nelze vyloučit příznaky zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.

Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

kukuřice

NELZE

NELZE

50

18

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujícím se k povrchovým vodám. Přípravek nelze aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Kukuřice POST 12–18 BBCH, plevele 14 BBCH aktivně rostoucí AT 1,5 l 200–400 l max. 1× květen–červen
detail