BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ORCANE

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

pšenice jarní

200–300 l

postřik

pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé

200–300 l

postřik

1× na jaře

Pšenice jarní

- plevele citlivé: hluchavka nachová, svízel přítula, heřmánkovec nevonný, ptačinec žabinec, konopice napuchlá, kokoška pastuší tobolka, opletka obecná, rozrazil perský, penízek rolní, řepka olejka-výdrol;

- plevele méně citlivé: oves hluchý, violky, laskavec ohnutý.

Ozimé obilniny - pšenice, žito, tritikale

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, heřmánek pravý, hluchavka nachová, penízek rolní, chundelka metlice, rmen rolní, řepka olejka-výdrol, svízel přítula, hluchavka objímavá, heřmánek nevonný, pomněnka rolní, opletka obecná, ptačinec žabinec;

- plevele méně citlivé: chrpa polní, ostrožka stračka, mák vlčí, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní.

Přípravek je odolný dešti 1 hodinu po aplikaci.

Aplikujte při teplotách 5–20 °C.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: 1 měsíc po aplikaci přípravku a po orbě lze pěstovat pšenici jarní, ječmen jarní, jarní oves, kukuřici nebo jílek vytrvalý.

Pozor na úlet postřikové kapaliny při ošetřování v blízkosti rostoucích dvouděložných rostlin. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem ani odparem! Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, žito ozimé, tritikale ozimé, pšenice jarní

5

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Pšenice jarní POST 21–32 BBCH, plevele do 20 BBCH AT 40 g chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST 21–32 BBCH, plevele do 20 BBCH AT 50 g chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST 21–32 BBCH, plevele do 20 BBCH AT 50 g chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
Žito ozimé POST 21–32 BBCH, plevele do 20 BBCH AT 50 g chundelka metlice, plevele dvouděložné jednoleté
detail