Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

PANTERA QT

Účinná látka

Balení

1 l láhev HDPE/PA (COEX), uzávěr šroubový; 5 l kanystr HDPE/PA (COEX), uzávěr šroubový; 10 l kanystr PE/PA (COEX), uzávěr šroubový

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % redukci úletu pomocí trysek zůstává ochranná vzdálenost 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, a při 75% a 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí oblasti s ošetřovanými lesními porosty a hranicí jiné oblasti využívané širokou veřejností nesmí být menší než 5 metrů.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřeného pole nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Krmná řepa (bulvy i chrást) nesmí být zkrmována dobytkem minimálně 60 dní po aplikaci.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka, hořčice, hrách, len, mák, řepa, řepka olejka, slunečnice, lesní porosty,

lesní školky

200–400 l/ha

postřik

Návod k použití: Přípravkem Pantera QT se ošetřuje výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve stadiu dvou listů do konce odnožování (výdrol obilnin, třtina křovištní do začátku odnožování), popřípadě pýr ve stadiu 3–5 listů (výška 10–20 cm). Aplikujte v období aktivního růstu trav. Dávka přípravku se volí dle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Následné plodiny: Po ošetření přípravkem musí být dodržena doba minimálně 120 dní před setím nebo sázením následných plodin.

Náhradní plodiny: V případě, že dojde k předčasné likvidaci plodiny ošetřené přípravkem Pantera QT, lze vysévat dvouděložné plodiny bez omezení. Obilniny mohou být vysévány s odstupem čtyř týdnů od aplikace.

Čištění postřikovače:

Okamžitě po použití důkladně odstraňte veškeré zbytky přípravku z aplikačního zařízení. Vypláchněte celé zařízení třikrát čistou vodou. Odmontujte trysky a sítka a propláchněte pumpy, hadice a ramena několikrát čistou vodou. Trysky a sítka čistěte odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných obilnin nebo trav.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambory, cukrovka, hořčice bílá, hrách, řepa krmná, len setý, mák setý, slunečnice roční, řepa salátová červená, řepka olejka jarní, řepka olejka ozimá, lesní kultury

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Brambor POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Cukrovka POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Cukrovka POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Hořčice POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý, pouze hořčice bílá
Hořčice POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté, pouze hořčice bílá
Hrách POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý, pouze hrách na zrno
Hrách POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté, pouze hrách na zrno
Len POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Len POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Lesní porosty POST plevele 12–29 BBCH AT 2-2,25 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité, třtina křovištní
Lesní porosty POST regulace růstu plevelů, 12–21 BBCH AT 1,5-2 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité, třtina křovištní
Lesní školky POST plevele 12–29 BBCH pýr 3–5 listů (10–20 cm) AT 2-2,25 l 200–400 l max. 1×, lipnice roční, pýr plazivý
Lesní školky POST dvouleté síje, školkovaný materiál, plevele 12–29 BBCH AT 1,2-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Mák POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Mák POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepa červená POST 10–19 BBCH, pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý, řepa salátová
Řepa červená POST 10–19 BBCH, plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté, řepa salátová
Řepa krmná POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Řepa krmná POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, jarní POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Řepka olejka, jarní POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Řepka olejka, ozimá POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST plevele 12–21 BBCH 60 0,7-1 l 200–400 l max. 1×, výdrol obilnin
Slunečnice POST pýr 3–5 listů (10–20 cm) 60 2,25 l 200–400 l max. 1×, pýr plazivý
Slunečnice POST plevele 12–29 BBCH 60 1-1,5 l 200–400 l max. 1×, plevele lipnicovité jednoleté
detail