Chemap Agro s.r.o.

PARDNER 22,5 EC

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

OP II.st. - Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 3 m a při 90 % redukci pak na 1 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: ředkev ohnice, kokoška pastuší tobolka, rdesna, heřmánkovec přímořský, lilek černý, mák vlčí, durman obecný, penízek rolní, hořčice rolní, merlík bílý, heřmánky, laskavce, svízel přítula, rozrazily, zemědým lékařský.
Plevele méně citlivé: konopice polní, hluchavky, ptačinec žabinec, violka rolní.

Doporučení

Růstová fáze plodiny:
Obilniny je možné ošetřovat v době, kdy se nacházejí v růstové fázi od 2 listů do konce odnožování (BBCH 12–29) následovně:
- obilniny ozimé, obilniny jarní bez podsevu - podle růstové fáze plevelů,
- obilniny jarní s podsevem vojtěšky - rozhoduje růstová fáze vojtěšky, musí mít vyvinutý alespoň 1 trojlístek;

Další plodiny:
- kukuřice setá – 1. list vyvinutý až do výšky rostlin kukuřice max. 20 cm;
- jetel plazivý – vyvinutý alespoň jeden trojlístek (BBCH 11).
Růstová fáze plevelů: vždy 2–4 pravé listy, u kukuřice max. 6 listů, tj. BBCH 12–14, max. 16; svízel přítula do 4 přeslenů, tj. BBCH 14.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Před použitím přípravku nesmí min. 6 hodin pršet, přípravek nelze používat za rosy, po dešti, resp. za větrného počasí - nebezpečí snížení plevelohubného účinku a možné poškození ošetřené plodiny.
Přípravek nepoužívejte při teplotách vyšších než 25 °C! Může dojít ke vzniku nekróz na listech ošetřených plodin.
Z důvodu nebezpečí fytotoxicity v kukuřici seté přípravek nelze používat při teplotách nad 20 °C!
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
všechny plodiny
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s  ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
všechny plodiny
10
3
3
1

Minoritní registrace - cibule, česnek, pór

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cibule, česnek, pór

200–400 l/ha

postřik

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cibule, česnek, pór

14

6

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

cibule, česnek, pór

10

5

5

0

Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 14 m.

Popis mísitelnosti

Tank-mix kombinace:
Pro posílení účinku na heřmánkovec přímořský, pohanku opletku, rozrazil perský a violku rolní lze použít do kukuřice tank-mix kombinaci přípravku Pardner 22,5 EC v dávce 0,5 l/ha s přípravkem Laudis v dávce 2,25 l/ha v souladu s návodem na jejich použití.
Přípravek Pardner 22,5 EC v dávce 0,75 l/ha je možno v kukuřici kombinovat s přípravkem Equip v dávce 1,0–2,0 l/ha. Tank-mix kombinace s přípravkem Equip zachovává velmi dobrou účinnost na pýr, ježatku a zvyšuje účinnost na problematické dvouděložné plevele jako jsou rdesna, merlík bílý, heřmánky, hluchavky, violka rolní. Tato kombinace nemá dostatečnou účinnost na rdesno ptačí a rozrazily. Dávka přípravku Equip 2,0 l/ha se v této kombinaci používá v případě výskytu pýru, případně na ostatní plevele za méně vhodných růstových, povětrnostních a půdních podmínek v době aplikace. Při výskytu pouze dvouděložných plevelů a za podmínek příznivých pro aplikaci (vyšší půdní, vzdušná vlhkost a teplota) lze použít dávku nižší. Při kombinaci přípravku Pardner 22,5 EC s přípravkem Equip se mohou na okrajích a špičkách listů kukuřice, případně v paždí listů objevit nekrózy, které se však již na dalších listech neobjevují a nemají vliv na další vývoj kukuřice.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Cibule POST 11–13 BBCH, plevele do 14 BBCH 28 0,5-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Česnek POST 11–13 BBCH, plevele do 14 BBCH 28 0,5-1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Ječmen jarní POST 12–29 BBCH vojtěška musí mít vyvinutý min. 1 trojlístek, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×, porosty bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky
Ječmen ozimý POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Jetel plazivý POST od 11 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1 l 400-600 l max. 1×, pouze semenné porosty
Jílek jednoletý POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Jílek mnohokvětý POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Jílek vytrvalý POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Kostřava červená POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Kukuřice POST od 11 BBCH do 20 cm výšky rostlin kukuřice, plevele 12–14 BBCH max. BBCH 16 AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Lipnice luční POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Oves jarní POST 12–29 BBCH vojtěška musí mít vyvinutý min. 1 trojlístek, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×, porosty bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky
Pór POST 12–19 BBCH, plevele do 14 BBCH 28 1 l 200–400 l max. 1×, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pšenice jarní POST 12–29 BBCH vojtěška musí mít vyvinutý min. 1 trojlístek, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×, porosty bez podsevu nebo s podsevem vojtěšky
Pšenice ozimá POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Srha laločnatá POST 29-31 BBCH AT 1,2 l 200–300 l Semenné porosty, max. 1x, druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost, minor. reg.: OSEVA PRO Zubří
Tritikale ozimé POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Žito ozimé POST 12–29 BBCH, plevele 12–14 BBCH AT 1,2 l 400-600 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail