Chemap Agro s.r.o.

PASSAT

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Pulsar 40.

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 10 m od okraje ošetřovaného pozemku.Při 50 % a 75 % redukci úletu pomocí trysek lze zkrátit ochrannou vzdálenost s ohledem na necílové rostliny na 5 m od okraje ošetřovaného pozemku, při 90% redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

slunečnice, sója

100–300 l/ha

postřik

Přípravek je určen výhradně k aplikaci na odrůdy slunečnice tolerantní k účinné látce imazamox.

Aplikace přípravku na odrůdy slunečnice netolerantní k účinné látce imazamox způsobí zničení porostu.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: lilek černý, rosička krvavá, řepeň, bažanka roční, ježatka kuří noha, rdesno červivec, bér zelený.

Růstová fáze plevelů:

- jednoděložné: BBCH 11–13;

- dvouděložné: BBCH 12–14.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity na slunečnici. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní plodiny: Lze pěstovat pouze slunečnici tolerantní k imazamoxu, nebo sóju.

Následné plodiny: Po provedení orby je pěstování následných plodin bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

slunečnice, sója

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

slunečnice, sója

5

5

0

0

Minoritní registrace - cizrna beraní, fazol, hrachor setý, komonice, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, úročník lékařský

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

cizrna beraní, fazol, hrachor setý, komonice, pískavice řecké seno, štírovník jednoletý, štírovník růžkatý, úročník lékařský

100–400 l/ha

postřik

1× za rok

Aplikace se provádí od 2 pravých listů plodiny (trojlístků u jetelovin) do začátku odnožování, případně do začátku prodlužovacího růstu plodiny, na jaře, v užitkovém roce.

Odstupňování dávek - podle výskytu plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

štírovník růžkatý, rod komonice, úročník lékařský, pískavice, štírovník jednoletý, hrachor setý, cizrna beraní, fazol setý conv. černý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

štírovník růžkatý, rod komonice, úročník lékařský, pískavice, štírovník jednoletý, hrachor setý, cizrna beraní, fazol setý conv. černý

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cizrna beraní POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Fazol POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l pouze fazol setý conv. černý, všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrachor setý POST 10–13 BBCH AT 0,6-0,9 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Komonice bílá POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Pískavice řecké seno POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice POST BBCH 12–16, pouze odrůdy tolerantní k úč. l. imazamox, po vzejití plevelů AT 1,25 l 100–300 l pouze slunečnice - IMI tolerantní odrůdy (technologie CLEARFIELD)
Sója POST BBCH 12–16, po vzejití plevelů AT 1,25 l 100–300 l mimo množitelské porosty
Štírovník POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Štírovník POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,7 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
Úročník bolhoj POST 10–13 BBCH AT 0,5-0,8 l 100–400 l všechna určení mimo výživu lidí, max. 1× za rok, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail