Chemap Agro s.r.o.

PELICAN DELTA

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody

SPe3:
- Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

- dávka 70 g/ha -plevele ve fázi BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy,

- dávka 100 g/ha - plevele ve fázi max. BBCH 16, tj. max. 6 pravých listů.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: plevele heřmánkovité, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, violka rolní, konopice polní, hluchavky, ptačinec žabinec.

Plevele méně citlivé: chundelka metlice, merlík bílý, rozrazily, opletka obecná.

Růstové fáze plodin v době jarní aplikace:

- pšenice ozimá:BBCH 21–32, tj. 1. odnož až 2. kolénko,

- ječmen jarní:BBCH 21–29, tj. odnožování.

Maximální počet aplikací: 1× v plodině, na jaře

Dávka vody: 300 l/ha

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřovaných plodinách.

Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných plodin. Nelze vyloučit poškození náhradních plodin.

Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku na bázi inhibitorů ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Držitel registrace uvede na etiketě postup čištění, který byl navržen a doložen v rámci žádosti o registraci.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, ječmen jarní
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
pšenice ozimá, ječmen jarní
3
3
3
3

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST BBCH 21–29 AT 70-100 g
Pšenice ozimá POST BBCH 21–32 AT 70-100 g
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail