Chemap Agro s.r.o.

PILOT

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, cukrovka, hrách, mrkev, řepa krmná, řepka olejka, slunečnice, sója

200–600 l/ha

postřik

Upřesnění podmínek aplikace: Pilot se aplikuje postemergentně, výhradně v době růstového optima jednoletých plevelných trav, kdy většina z nich je ve fázi od dvou listů do konce odnožování. Proti pýru plazivému aplikujte ve fázi 4–6 listů když jsou rostliny pýru přibližně 10–15 cm vysoké. Aplikujte v období aktivního růstu trav.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou kukuřice, obilniny a trávy.

Následné plodiny: Volba následných plodin po normální sklizni ošetřené plodiny není omezena.

V případě předčasného zrušení porostu mohou být vysévány s odstupem 2 týdnů od aplikace dvouděložné plodiny nebo s odstupem 6 týdnů od aplikace obilniny.

Čištění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení okamžitě po použití vyprázdněte, odmontujte filtry a trysky a opakovaně (min. 2x) vypláchněte vodou (vždy min. 10 % objemu nádrže postřikovače). Pokaždé propláchněte pumpy, hadice a ramena a zcela vyprázdněte postřikovač. Trysky a filtry čistěte odděleně. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných obilnin nebo trav.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, cukrovka, hrách, mrkev, řepa krmná, řepka olejka, slunečnice, sója

5

5

0

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST pýr plazivý 45 1 l 200–600 l max. 1×
Brambor POST plevele jednoděložné jednoleté 45 0,6 l 200–600 l max. 1×
Cukrovka POST plevele jednoděložné jednoleté AT 0,6 l 200–600 l max. 1×
Cukrovka POST pýr plazivý AT 1,25 l 200–600 l max. 1×
Hrách POST plevele jednoděložné jednoleté 35 0,6 l 200–600 l max. 1×, hrách na zrno
Hrách POST pýr plazivý 35 1,25 l 200–600 l max. 1×, hrách na zrno
Mrkev POST pýr plazivý 40 1,25 l 200–600 l max. 1×
Mrkev POST plevele jednoděložné jednoleté 40 0,6 l 200–600 l max. 1×
Řepa krmná POST plevele jednoděložné jednoleté AT 0,6 l 200–600 l max. 1×
Řepa krmná POST pýr plazivý AT 1,25 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST plevele jednoděložné jednoleté 90 0,6 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST výdrol obilnin 90 0,35-0,5 l 200–600 l max. 1×
Řepka olejka, ozimá POST pýr plazivý 90 1,25 l 200–600 l max. 1×
Slunečnice POST pýr plazivý 90 1,25 l 200–600 l max. 1×
Slunečnice POST plevele jednoděložné jednoleté 90 0,6 l 200–600 l max. 1×
Sója POST pýr plazivý 42 1,25 l 200–600 l max. 1×
Sója POST plevele jednoděložné jednoleté 42 0,6 l 200–600 l max. 1×
detail