Chemap Agro s.r.o.

PISTOL FLEX

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.
Ostatní věty - necílové rostliny a vodní organismy: Přípravek je v praxi možné aplikovat pouze s ochranným herbicidním krytem učeným k redukci úletu.

Spektrum účinnosti

plevele citlivé - lipnice roční, pcháč oset, draslavec hadincovitý, turanka kanadská, starčky, mléče, heřmánky, řebříček, kakost, vrbovky, jitrocele, rdesna, rozrazily.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
nezemědělská půda, železnice
300–500 l/ha
postřik
max. 1×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvlášť citlivé jsou rostliny z čeledi růžovitých.

Přípravek je v praxi možné aplikovat pouze s ochranným herbicidním krytem učeným k redukci úletu.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vystříkejte všechnu postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku. 2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě. 3. Naplňte postřikovač vodou na cca 20 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska). 4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku. 5. Opakujte krok 3 a 4. 6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda CPOST od března do června, při vzcházení plevelů - 5 kg 300–500 l max. 1×, pouze nezpevněné plochy
Železnice CPOST od března do června, při vzcházení plevelů - 5 kg 300–500 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail