Chemap Agro s.r.o.

PISTOL FLEX

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 14 m vzhledem k povrchové vodě.
Ostatní věty - necílové rostliny a vodní organismy: Přípravek je v praxi možné aplikovat pouze s ochranným herbicidním krytem učeným k redukci úletu.

Spektrum účinnosti

plevele citlivé - lipnice roční, pcháč oset, draslavec hadincovitý, turanka kanadská, starčky, mléče, heřmánky, řebříček, kakost, vrbovky, jitrocele, rdesna, rozrazily.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
nezemědělská půda, železnice
300–500 l/ha
postřik
max. 1×

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvlášť citlivé jsou rostliny z čeledi růžovitých.

Přípravek je v praxi možné aplikovat pouze s ochranným herbicidním krytem učeným k redukci úletu.

Návod k použití

Čištění aplikačního zařízení:

1. Vystříkejte všechnu postřikovou kapalinu na ošetřovaném pozemku. 2. Rozeberte sací a výtlačné vedení a tryskové filtry a dobře je propláchněte ve vodě. 3. Naplňte postřikovač vodou na cca 20 % obsahu nádrže a spusťte míchání (doporučuje se rotační čistící tryska). 4. Vystříkejte výplachovou kapalinu na právě ošetřeném pozemku. 5. Opakujte krok 3 a 4. 6. Zkontrolujte filtry, zda neobsahují viditelné usazeniny.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST od března do června, při vzcházení plevelů - 5 kg 300–500 l max. 1×, pouze nezpevněné plochy
Železnice POST od března do června, při vzcházení plevelů - 5 kg 300–500 l max. 1×
detail