Chemap Agro s.r.o.

PREMAZOR TURBO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Při použití zádového postřikovače: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.
- Při použití samojízdného postřikovače: SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 20 m vzhledem k povrchové vodě.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

nezemědělská půda

2–10 l/100 m2

postřik

1× za rok

Aplikační pokyny:

Přípravek lze použít proti plevelům na propustných površích na cestách a pěšinách v parcích, zahradách, hřbitovech, v průjezdech, nádvořích, parkovištích, v areálech podniků apod.

Přípravkem se nesmí ošetřovat pevné nepropustné plochy - betonové, asfaltové nebo dlážděné povrchy.

Použijte nejlépe na začátku sezony od začátku března do konce června. Pro dosažení optimální účinnosti aplikujte na mladé plevele v aktivním růstu, vlhkou půdu a za vlahého počasí v době kdy se neočekává déšť. Neaplikujte při teplotách nad 25 °C. Listy plevelů musí být v době aplikace suché.

Dávka vody: 2–10 l/100 m2 při plošné aplikaci; 5–10 l/100 m2 při bodové nebo lokální aplikaci.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední rostliny.

Při postřiku je třeba zabránit zasažení zelených částí rostlin nebo kůry stromů či keřů, které mají být zachovány. Při ošetřování v blízkosti živých plotů, květinových záhonů, keřů nebo trávníků se doporučuje použití trysek s krytem.

Čištění aplikačního zařízení: Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (min. 3x). Propláchněte také hadice a trysky. Výplachovou kapalinu použijte na naposledy ošetřovanou plochu. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST na mladé plevele v aktivním růstu - 70 ml/100 m2 2–10 l/100 m2 max. 1× za rok
detail