Chemap Agro s.r.o.

PROMAN

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů a  necílových členovců.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: lipnice roční, ježatka kuří noha, merlík bílý, heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, rdesno ptačí, starček obecný, hořčice rolní, ptačinec žabinec, lilek černý;
- méně citlivé plevele: zemědým lékařský, bažanka roční.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

200–400 l/ha

postřik

Dávku 4,0 l/ha použijte při výskytu rdesna ptačího, bažanky roční nebo zemědýmu lékařského.

Přípravek se aplikuje vždy před vzejitím plodiny.

Zejména po silných dešťových srážkách následujících po aplikaci nebo v případě, že přípravek byl aplikován příliš pozdě, nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin bez omezení. Nedoporučuje se vysévat brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím roce leze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

Náhradní plodiny: V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace vysévat nebo sázet brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Pšenici lze vysévat s odstupem 4 měsíců od aplikace bez orby, po orbě lze vysévat s odstupem 2,5 měsíce. Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Suspenzi je třeba během přípravy postřikové kapaliny a během aplikace míchat.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE před vzejitím AT 3-4 l 200–400 l max. 1×
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail