Chemap Agro s.r.o.

PROMAN

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů a  necílových členovců.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele: lipnice roční, ježatka kuří noha, merlík bílý, heřmánek pravý, heřmánkovec nevonný, rdesno ptačí, starček obecný, hořčice rolní, ptačinec žabinec, lilek černý;
- méně citlivé plevele: zemědým lékařský, bažanka roční.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

200–400 l/ha

postřik

Dávku 4,0 l/ha použijte při výskytu rdesna ptačího, bažanky roční nebo zemědýmu lékařského.

Přípravek se aplikuje vždy před vzejitím plodiny.

Zejména po silných dešťových srážkách následujících po aplikaci nebo v případě, že přípravek byl aplikován příliš pozdě, nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin bez omezení. Nedoporučuje se vysévat brukvovité plodiny ve stejném roce po aplikaci přípravku. V následujícím roce leze vysévat brukvovité plodiny a řepu po předchozí orbě.

Náhradní plodiny: V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu po uplynutí 30 dnů od aplikace vysévat nebo sázet brambory, kukuřici, bob, hrách nebo mrkev. Pšenici lze vysévat s odstupem 4 měsíců od aplikace bez orby, po orbě lze vysévat s odstupem 2,5 měsíce. Kultivace půdy před výsevem snižuje riziko poškození plodiny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Suspenzi je třeba během přípravy postřikové kapaliny a během aplikace míchat.

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení. Úplně vyprázdněte postřikovač a vypláchněte nádrž, ramena a trysky třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor

5

0

0

0

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze za použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE před vzejitím AT 3-4 l 200–400 l max. 1×
detail