Chemap Agro s.r.o.

PROPER FLO

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- LESNÍ ŠKOLKY A LESNÍ VÝSADBY: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, výdrol obilnin.
Méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:

- řepka olejka ozimá: BBCH 13, tj. 3 pravé listy;

- krmná řepka, kapusta, vodnice - semenné porosty: BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen;

- cukrovka - semenné porosty: BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen;

- salát hlávkový: na připravený pozemek, před vysetím nebo výsadbou plodiny nebo do 2 dnů po jejím zasetí;

- vojtěška setá - semenné porosty: v užitkovém roce, pozdě na podzim, nejdříve za 7 dní po poslední seči;

- jetel luční, jetel plazivý - semenné porosty: v užitkovém roce, pozdě na podzim;

- lesní školky: od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury;

- lesní výsadby: od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury.

Růstová fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy.

Počet aplikací: max. 1× za sezonu

Dávka vody: 200–400 l/ha

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Vyvarujte se místního předávkování!

Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.

Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10 %.

Neaplikujte na umrzlou půdu.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.

V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lesní školky, lesní výsadby
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, jetel luční, jetel plazivý, lesní školky, lesní výsadby, řepka olejka krmná, kapusta, vodnice, salát hlávkový polní,
vojtěška setá
5
5
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze semenné porosty
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,75 l pouze semenné porosty
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,75 l pouze semenné porosty
Kapusta POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze kapusta semenné porosty
Lesní porosty POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,75 l platí pro lesní výsadby
Lesní školky POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,75 l
Řepka olejka, jarní POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze řepka olejka krmná semenné porosty
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze řepka olejka krmná semenné porosty
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy AT 2,1 l
Salát POST na připravený pozemek, před vysetím nebo výsadbou plodiny nebo do 2 dnů po jejím zasetí AT 3,5 l pouze salát hlávkový polní
Vodnice POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze vodnice semenné porosty
Vojtěška POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, nejdříve za 7 dní po poslední seči AT 1,75 l pouze vojtěška setá semenné porosty
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
17%
5%
3%
22%
4%
49%
detail