BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

PROPER FLO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody

SPe3
- Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.
- LESNÍ ŠKOLKY A LESNÍ VÝSADBY: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, výdrol obilnin.
Méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.

Doporučení

Růstová fáze plodin v době ošetření:

- řepka olejka ozimá: BBCH 13, tj. 3 pravé listy;

- krmná řepka, kapusta, vodnice - semenné porosty: BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen;

- cukrovka - semenné porosty: BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen;

- salát hlávkový: na připravený pozemek, před vysetím nebo výsadbou plodiny nebo do 2 dnů po jejím zasetí;

- vojtěška setá - semenné porosty: v užitkovém roce, pozdě na podzim, nejdříve za 7 dní po poslední seči;

- jetel luční, jetel plazivý - semenné porosty: v užitkovém roce, pozdě na podzim;

- lesní školky: od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury;

- lesní výsadby: od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury.

Růstová fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy.

Počet aplikací: max. 1× za sezonu

Dávka vody: 200–400 l/ha

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován.

Vyvarujte se místního předávkování!

Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít.

Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů.

Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10 %.

Neaplikujte na umrzlou půdu.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.

V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku propyzamid na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:
Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
lesní školky, lesní výsadby
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka, jetel luční, jetel plazivý, lesní školky, lesní výsadby, řepka olejka krmná, kapusta, vodnice, salát hlávkový polní,
vojtěška setá
5
5
5
5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST BBCH 14, tj. 4 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze semenné porosty
Jetel luční POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,75 l pouze semenné porosty
Jetel plazivý POST v užitkovém roce, pozdě na podzim AT 1,75 l pouze semenné porosty
Kapusta POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze kapusta semenné porosty
Lesní porosty POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,75 l platí pro lesní výsadby
Lesní školky POST od 3. roku po výsadbě, pozdě na podzim, v době dormance kultury AT 3,75 l
Řepka olejka, jarní POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze řepka olejka krmná semenné porosty
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy AT 2,1 l
Řepka olejka, ozimá POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze řepka olejka krmná semenné porosty
Salát POST na připravený pozemek, před vysetím nebo výsadbou plodiny nebo do 2 dnů po jejím zasetí AT 3,5 l pouze salát hlávkový polní
Vodnice POST BBCH 13, tj. 3 pravé listy, v roce sklizně semen AT 2,1 l pouze vodnice semenné porosty
Vojtěška POST v užitkovém roce, pozdě na podzim, nejdříve za 7 dní po poslední seči AT 1,75 l pouze vojtěška setá semenné porosty
detail