Chemap Agro s.r.o.

PYRAMIN TURBO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 4 m vzhledem k povrchové vodě.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: hořčice rolní, ředkev ohnice, kolenec rolní, rozrazily, rdesno červivec, pěťour maloúborný, heřmánky, máky, lilek černý, hluchavky, ptačinec žabinec, pohanka svlačcovitá, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní.
Plevele méně citlivé: drchnička rolní, violka rolní, bažanka roční, zemědým lékařský, svízel přítula, starček obecný, chrpa modrák, rdesno ptačí, vikve, pryšce, lebedy, merlík bílý.

Doporučení

Aplikace před setím plodiny: přípravek se zapravuje do půdy do hloubky 2–3 cm.

Preemergentní ošetření se provádí bezprostředně po zasetí plodiny.

Postemergentní aplikace:

- růstová fáze plodiny: bez ohledu na růstovou fázi plodin,

- růstová fáze plevelů: BBCH 10, tj. děložní listy,

- aplikuje se max. 3× 1,6 l/ha, vždy po vzejití nové plevelné vlny.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Maximální dávka přípravku v plodině: 5,0 l/ha

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.

Při aplikaci na suchý povrch půdy a rovněž tak při déletrvajícím suchém počasí může dojít ke snížení účinnosti přípravku.

Vždy je nutné zajistit kvalitní osevní lůžko bez hrud a dodržet předepsanou hloubku setí plodin!

Nepoužívejte v porostech ovlivněných faktory, které oslabují růst ošetřované plodiny a kvalitu ošetření.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Jako náhradní plodiny lze pěstovat cukrovku, krmnou řepu, salátovou řepu, brambory a kukuřici.

Citlivost odrůd náhradních plodin konzultujte s držitelem registrace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku chloridazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
řepa
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka PRSZ před setím se zapravením do hloubky 2–3 cm AT 5 l
Cukrovka POST AT 1,6 l max. 3×
Cukrovka PRE AT 5 l
detail