Chemap Agro s.r.o.

QUICK 5 EC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75 % a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost nutná.

Doporučení

Přípravkem Quick 5 EC se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody.

Dávka vody: 200–400 l/ha

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Nepoužívejte v době, kdy jsou očekávány mrazy.

V případě použití dalších herbicidů je nutné dodržovat aplikační interval 14 dnů u řepky ozimé a 21 dnů u slunečnice.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Před výsevem náhradních plodin proveďte orbu.

Jako náhradní plodinu lze vysévat s odstupem 5 týdnů od aplikace jakoukoli dvouděložnou plodinu.

Neprovádějte setí obilnin nebo trav na ošetřené ploše po dobu 18 týdnů ode dne aplikace.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

Přípravek lze použít max. 1× v plodině.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku ze skupiny ACCase inhibitorů, po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanizmem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
řepka ozimá, slunečnice, cukrovka, krmná řepa
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 84 1-1,5 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
Cukrovka POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 84 2-2,5 l 200–400 l pýr plazivý
Řepa krmná POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 84 2-2,5 l 200–400 l pýr plazivý
Řepa krmná POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav 84 1-1,5 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
Řepka olejka, ozimá POST od fáze rozvinutých děložních listů řepky, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 0,7-1 l 200–400 l výdrol obilnin
Řepka olejka, ozimá POST od fáze rozvinutých děložních listů řepky, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 2-2,5 l 200–400 l pýr plazivý
Řepka olejka, ozimá POST od fáze rozvinutých děložních listů řepky, v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 1-1,5 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
Slunečnice POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 2-2,5 l 200–400 l pýr plazivý
Slunečnice POST v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stadiu 2 listů až do konce odnožování trav AT 1-1,5 l 200–400 l plevele lipnicovité jednoleté
detail