BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

RELVA

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

Spe3:
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

angrešt, hrušeň, jabloň, jahodník, maliník, ostružiník, reveň rebarbora, rybíz černý, rybíz červený, slivoň

400–1000 l/ha

postřik

1× za rok, pozdě na podzim, v době vegetačního klidu

cukrovka, kapusta krmná, vodnice

150–1000 l/ha

postřik

jetel luční, jetel plazivý

150–1000 l/ha

postřik

1× za rok pozdě na podzim

lesní hospodářství, lesní stromy, lesní školky, okrasné dřeviny

400–1000 l/ha

postřik

1× za rok, pozdě na podzim, v době dormance

řepka olejka

150–1000 l/ha

postřik

1× na podzim

Zákazy a omezení:

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

všechny plodiny - semenné porosty

ošetřené plodiny nepoužívejte pro potravinářské účely či krmivo pro zvířata

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka;

- méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.

Přípravek je vhodné aplikovat před zavlažováním nebo v době, kdy je očekáván déšť, protože herbicid musí být srážkami aktivován. Při teplotách nad 10°C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4–6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít. Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů. Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Neaplikujte na půdu nebo na substráty s obsahem organické hmoty vyšším než 10%.

Neaplikujte na umrzlou půdu.

Na podzim/v zimě mohou být plevele obtížněji hubeny, reziduální aktivita přípravku zkrácena a celkový účinek přípravku nižší.

V lesnictví aplikujte okolo stromů.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Citlivost druhů a odrůd ošetřovaných dřevin konzultujte s držitelem povolení. Před ošetřením ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Na ošetřeném pozemku lze obilniny vysévat až po 9 měsících, řepu, len, brambor, okurky, špenát, mrkev, kukuřici, košťáloviny, celer a jahody lze pěstovat za 5 měsíců.

V případě zaorávky se může pěstovat hrách, slunečnice, salát, bob, čočka a jiné vikvovité rostliny.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

řepka olejka ozimá, řepka olejka krmná, vodnice, jabloň, ostružiník, rybíz černý, angrešt, ostružiník Loganův, hrušeň, slivoň, maliník, rybíz červený, lesní stromy, lesní školky, lesní hospodářství, okrasné dřeviny, jahodník, kapusta krmná, reveň rebarbora, jetel luční, jetel plazivý

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

řepka olejka ozimá, jabloň, ostružiník, rybíz černý, angrešt, ostružiník Loganův, hrušeň, slivoň, maliník, rybíz červený, řepka olejka krmná, kapusta krmná, vodnice, lesní stromy, lesní školky, lesní hospodářství, reveň rebarbora, jahodník, okrasné dřeviny, cukrovka, jetel luční, jetel plazivý

5

5

5

5

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Angrešt POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Cukrovka POST ve 14 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 2,1 l 150–1000 l max. 1x, pouze semenné porosty
Hrušeň POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Jabloň POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Jahodník POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 3,5 l 400–1000 l max. 1x, pole
Jetel luční POST pozdě na podzim, v době dormance, plevele do 12 BBCH AT 1,75 l 150–1000 l max. 1x, pouze semenné porosty
Jetel plazivý POST pozdě na podzim, v době dormance, plevele do 12 BBCH AT 1,75 l 150–1000 l max. 1x, pouze semenné porosty
Kapusta POST ve 13 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 1,75 l 150–1000 l max. 1x, kapusta krmná, pouze semenné porosty
Lesní dřeviny POST plevele do 12 BBCH AT 3,75 l 400–1000 l max. 1x, lesní stromy
Lesní hospodářství POST plevele do 12 BBCH AT 3,75 l 400–1000 l max. 1x
Lesní školky POST plevele do 12 BBCH AT 3,75 l 400–1000 l max. 1x
Maliník POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Ostružiník POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x, včetně ostružiník Loganův
Rebarbora POST plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x, pole
Rybíz černý POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Rybíz červený POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Řepka olejka, jarní POST ve 13 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 1,75 l 150–1000 l max. 1x, řepka olejka krmná, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá POST ve 13 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 2,1 l 150–1000 l max. 1x na podzim, pouze semenné porosty
Řepka olejka, ozimá POST ve 13 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 1,75 l 150–1000 l max. 1x na podzim, řepka olejka krmná, pouze semenné porosty
Slivoň POST porosty min. 1 rok staré, plevele do 12 BBCH AT 4,25 l 400–1000 l max. 1x
Vodnice POST ve 13 BBCH, plevele do 12 BBCH AT 1,75 l 150–1000 l max. 1x, pouze semenné porosty
detail