BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

RIM 25 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m - kukuřice, 6 m - brambor.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 15 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor, kukuřice

200–300 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: pýr plazivý, čirok halepský, ježatka kuří noha, rosičky, prosa, béry, pcháče, šťovíky, laskavce, svízel přítula, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, hořčice rolní, pěťour maloúborný, ředkev ohnice, řepeně, mléč rolní, výdrol slunečnice, opletka obecná, penízek rolní, violka rolní;

- plevele méně citlivé: merlíky, rdesna, lilek černý.

Růstová fáze plodin a plevelů v době ošetření:

- kukuřice: 1. až 7. list vyvinutý (BBCH 11–17);

- brambor: 1. až 7. list na hlavním stonku vyvinutý (BBCH 11–17), před zapojením porostu;

- jednoděložné plevele: 3-5 listů (BBCH 13–15);

- dvouděložné plevele: 2-4 pravé listy (BBCH 12–14).

Přípravek je nutné používat v tank-mix směsi s pomocným prostředkem GLYFIN, v souladu s návodem na jeho použití.

Při použití přípravku nelze vyloučit přechodnou fytotoxicitu. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nepoužívejte k ošetření porostů trpících stresem ani na půdách s obsahem organické hmoty <0.5 % a >10 %.

Nepoužívejte přípravek v kukuřici, která byla předtím v době výsevu nebo při kultivaci ošetřena systémovými insekticidy na bázi organofosfátů.

V případě, že byly použity přípravky na bázi organofosfátů aplikací na list, může být RIM 25 WG použit nejdříve za 7 dnů po jejich aplikaci. Nepoužívejte organofosfátové insekticidy dříve než za 4 dny po aplikaci herbicidu RIM 25 WG.

Neošetřujte v době maximálních denních teplot. Ošetřujte při teplotě 10–25 °C.

Pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání kukuřice nebo brambor je možné pěstovat pouze kukuřici. Citlivost jiných náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a brambor.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

6

4

4

4

kukuřice

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

brambor, kukuřice

15

10

5

5

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST 11–17 BBCH AT 60 g + 0,1 % Glyfin - TM 200-300 l plevele jednoděložné a dvouděložné
Kukuřice POST 11–17 BBCH AT 60 g + 0,1 % Glyfin - TM 200-300 l kukuřice mimo kukuřice cukrová, plevele jednoděložné a dvouděložné
detail