Chemap Agro s.r.o.

RIMURON

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 30 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

brambor

200–400

postřik

1x, nebo 2× děleně

8–10 dnů

kukuřice

200–400

postřik

1x, nebo 2× děleně

8–10 dnů

Plevele musejí být aktivně rostoucí.

Upřesnění podmínek aplikace:

Dělené aplikace:

1. aplikace - kukuřice BBCH 12–16, brambor BBCH 20

2. aplikace - kukuřice > BBCH 16, brambor BBCH max. 30

Dávka vody: Nižší dávka vody se použije na méně vzrostlé plevele. Při pozdějších aplikacích a v zapojeném porostu se použije vyšší dávka vody.

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, zemědým lékařský, ptačinec žabinec, heřmánkovec nevonný, pýr plazivý, řepka olejka-výdrol, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, lipnice roční;

- plevele méně citlivé: merlík bílý, lilek černý, rdesno červivec, opletka obecná, heřmánkovec přímořský, bažanka roční.

Aplikujte na suchý porost při teplotách 10–25 °C.

Silná rosa nebo déšť do 4 hodin po aplikaci mohou snížit účinnost přípravku.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je bez omezení.

Náhradní plodiny: V případě zaorání ošetřeného porostu lze jako náhradní plodiny pěstovat kukuřici, brambory, rajčata. Jakákoliv plodina může být pěstována po zaorání porostu a uplynutí 3 měsíců.

Postup při čištění aplikačního zařízení:

Ihned po skončení postřiku důkladně propláchněte aplikační zařízení čistou vodou.

Vyprázdněte postřikovač a 3× vypláchněte čistou vodou celé aplikační zařízení.

Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

kukuřice, brambor

5

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

kukuřice, brambor

30

10

5

5

Pro aplikaci do kukuřice: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Pro aplikaci do brambor: Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor POST 12–16 BBCH, po vzejití plevelů AT 50 g + 0,2 l/ha Helm Surfer Plus - TM 200–400 l plevele jednoděložné a dvouděložné
Brambor POST 12–16 BBCH, po vzejití plevelů, aplikace dělená AT 50 g 200–400 l plevele jednoděložné a dvouděložné,
1. aplikace:30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha (TM),
2. aplikace: 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha ™
Kukuřice POST 12–16 BBCH, po vzejití plevelů AT 50 g + 0,2 l/ha Helm Surfer Plus - TM 200–400 l plevele jednoděložné a dvouděložné
Kukuřice POST 12–16 BBCH, po vzejití plevelů, aplikace dělená AT 50 g 200–400 l plevele jednoděložné a dvouděložné,
1. aplikace:30 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha (TM),
2. aplikace: 20 g/ha + Helm Surfer Plus 0,2 l/ha ™
detail