Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

RONI 75 WG

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Upozornění

SPe3:
- Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 5-7 m.
- Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 5 m.

DO: Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
OP II. st.: Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do pšenice jarní a ječmene jarního.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

pšenice, ječmen

200–400 l/ha

postřik

Nižší dávku přípravku použijte na plevele v raných růstových fázích.

Spektrum plevelů:

Plevele citlivé - hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesno červivec, ptačinec žabinec, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, opletka obecná, hořčice rolní

Vliv na procesy zpracování konzultujte s držitelem povolení.

Náhradní/následné plodiny:

Po 220 dnech od aplikace je pěstování následných plodin bez omezení.

V případě zaorání plodiny je nutné dodržet interval 60 dnů od aplikace pro pěstování ovsa a sóji.

Po 170 dnech od aplikace lze pěstovat jako náhradní nebo následné plodiny rajčata, řepku olejku a cukrovku.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Použití přípravku v množitelských porostech konzultujte s držitelem povolení.

Neaplikujte přípravek do pšenice jarní a ječmene jarního na zásaditých půdách.

Čištění postřikového zařízení:

Ihned po použití vypusťte postřikové zařízení. Systém 3× důkladně vypláchněte čistou vodou (min. 10 % objemu nádrže postřikovače).

Tryska a sítka musejí být čištěny odděleně.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

pšenice ozimá, ječmen ozimý - kyselé půdy

5

4

4

4

pšenice ozimá, ječmen ozimý - zásadité půdy

6

4

4

4

pšenice jarní, ječmen jarní - kyselé půdy

7

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní

5

0

0

0

Pšenice ozimá, ječmen ozimý - kyselé půdy:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 15 m.

Pšenice ozimá, ječmen ozimý - zásadité půdy:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Pšenice jarní, ječmen jarní - kyselé půdy:

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se (svažitost ? 3°) k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l max. 1×
Pšenice jarní POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 31–39 BBCH, plevele do 16 BBCH aktivně rostoucí 30 15-25 g 200–400 l max. 1×
detail