Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP 60

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

zahrady, chodníky, cesty, dvory a ostatní plochy

1,0 l/30 m2

postřik

1× za rok

trávníky

1,0 l/30 m2

postřik

1× za rok

Přípravek lze použít k likvidaci nežádoucí vegetace na zahradách, okolo záhonů, na chodnících, cestách, dvorech, štěrkových plochách apod. Může být také použit k odstranění plevelů před výsevem nebo výsadbou zeleniny, květin, keřů nebo stromů a k odplevelení zarostlých ploch.

Nežádoucí dřeviny - aplikace do záseků

Udělejte zásek do kmene stromu a aplikujte do něj 12 ml nezředěného přípravku. Pro stromy do 10 cm průměru kmene postačuje jeden zásek, pro větší průměry udělejte 2 až 3 záseky. Aplikujte kdykoli během roku mimo období zesíleného toku mízy na jaře.

Trávníky - zrušení porostu

Aplikujte na aktivně rostoucí trávník. Po aplikaci ponechte přípravek alespoň 7–10 dnů působit aby došlo k translokaci přípravku do kořenů.

Aplikujte postřikem na listy aktivně rostoucích plevelů a dřevin v době kdy mají vytvořenu dostatečně velkou listovou plochu. Vytrvalé plevele jsou nejcitlivější na počátku kvetení.

Neaplikujte před očekávaným deštěm. Déšť do 6 hodin po aplikaci může snížit účinnost.

Přípravek nesmí zasáhnout sousední porosty.

Zamezte zasažení trávníků nebo kulturních rostlin.

Nepoužívejte ve sklenících a fóliovnících.

Nevstupujte do ošetřených porostů před tím, než postřik zcela oschne, zabráníte tak přenosu přípravku na trávníky a jiné rostliny.

Setí nebo výsadba následných plodin:

- řidší porost jednoletých plevelů: výsadba nebo setí může být prováděno 1 den po aplikaci;

- hustý porost s vytrvalými plevely: ponechte přípravek alespoň 7 dnů působit před zpracováním půdy.

Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněného do poloviny požadovaného objemu vodou. Postřikovač uzavřete a jemně protřepejte. Po protřepání, doplňte vodou na požadovaný objem postřikové kapaliny.

Po aplikaci vypláchněte postřikovač třikrát vodou.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Nezemědělská půda POST AT 180 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 ostružiník, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, dřeviny plevelné, platí pro chodníky, cesty, dvory a ostatní plochy, max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST nežádoucí dřeviny, aplikace do záseků AT 12 ml na 10 cm průměru kmene nežádoucí dřeviny, platí pro chodníky, cesty, dvory a ostatní plochy, max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST AT 60 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 plevele jednoleté, platí pro chodníky, cesty, dvory a ostatní plochy, max. 1× za rok
Nezemědělská půda POST AT 90 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 plevele vytrvalé, platí pro chodníky, cesty, dvory a ostatní plochy, max. 1× za rok
Trávníky POST zrušení porostu AT 110 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 max. 1× za rok
Zahrady POST AT 60 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 plevele jednoleté, max. 1× za rok
Zahrady POST AT 90 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 plevele vytrvalé, max. 1× za rok
Zahrady POST AT 180 ml/30 m2 1,0 l/30 m2 ostružiník, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, dřeviny plevelné, max. 1× za rok
Zahrady POST nežádoucí dřeviny, aplikace do záseků AT 12 ml na 10 cm průměru kmene nežádoucí dřeviny, max. 1× za rok
detail