Chemap Agro s.r.o.

ROUNDUP READY

Účinná látka

Charakteristika

Totální herbicid určený pro ošetření Roundup Ready porostů, původní název MON 78044
Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

Přípravek se nedoporučuje používat v množitelských porostech.
Zamezit v každém případě zasažení necílových rostlin v okolí ošetřované plochy. Přímý postřik a případný úlet postřikové mlhy nesmí zasáhnout žádné okolní porosty!
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Ready.

Kukuřice
1. aplikace: 3 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2 - 4 listů kukuřice
2. aplikace: 3 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 6 - 8 listů kukuřice
Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm.

Cukrovka
Dělená aplikace po vzejití plevelů; první ošetření provést v období 2 - 4 pravých listů řepy, další podle aktuálního stavu zaplevelení. Poslední aplikaci provést nejpozději v období před zapojením cukrové řepy.
1. aplikace: 2 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2-4 pravých listů řepy
2. aplikace: 2 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 6-10 pravých listů řepy
3. aplikace: 2 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 10-12 pravých listů řepy (před zapojením porostu)
nebo
1. aplikace: 3 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 2-4 pravých listů řepy
2. aplikace: 3 l na 1 ha ve 200 l vody, v období 10-12 pravých listů řepy (před zapojením porostu)
Maximální velikost plevelů při aplikaci 10 cm.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 120 6 l pouze pro Roundup Ready odrůdy, aplikace dělená ve 2-3 dávkách, max. 6 l/ha za aplikační období
Kukuřice POST AT 6 l pouze pro Roundup Ready odrůdy, aplikace dělená ve 2 dávkách, max. 6 l/ha za aplikační období
detail