Chemap Agro s.r.o.

SAFARI 50 WG

Účinná látka

Koupit přípravek na AgromanualShop.cz
Koupit na AgromanualShop.cz

SAFARI 50 WG

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Spektrum účinnosti

- citlivé plevele - bažanka roční, drchnička rolní, heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík zvrhlý, mléč rolní, penízek rolní, pěťour maloúborný, pryšec kolovratec, rdesno blešník, rdesno červivec, rozrazil rolní, rozrazil perský, ředkev ohnice, svízel přítula, tetlucha kozí pysk, výdrol řepky a slunečnice;

- méně citlivé plevele - Mák vlčí, merlík bílý, psárka polní, ptačinec žabinec, rdesno ptačí, violka rolní.

Doporučení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová
100–500 l/ha
postřik
max. 4×
7–14 dnů

Safari 50 WG se aplikuje po vzejití řepy v intervalu růstových fází BBCH 10–39.

Citlivost odrůd salátové řepy konzultujte s držitelem povolení přípravku.

Termín ošetření se řídí vývojovou fází plevelů. Safari 50 WG se aplikuje na vzešlé plevele od vytvoření děložních lístků až do fáze 2 pravých listů. Požadované účinnosti se dosáhne opakovanou aplikací na nově vzcházející plevele v dávce 30 g/ha + 0,05 % smáčedla TREND 90.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Neošetřujte při teplotách vyšších než 25 °C.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, čekanka salátová pouze pro kořeny k rychlení
4
4
4
4

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Čekanka salátová pouze pro kořeny k rychlení

Plodina, oblast použití
Dávka vody
Způsob aplikace
Max. počet aplikací v plodině
Interval mezi aplikacemi
čekanka salátová pouze pro kořeny k rychlení
100–500 l /ha
postřik
max. 4× do celkové dávky 60 g/ha
7–14 dnů
Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–39 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT 30 g + 0,05 % Trend 90 100–500 l max. 4×
Čekanka POST AT 10-30 g + 0,05 % Trend 90 100–500 l max. 4× do celkové dávky 60 g/ha, pouze čekanka salátová pro kořeny k rychlení
Řepa krmná POST 10–39 BBCH, plevele 10–12 BBCH AT 30 g + 0,05 % Trend 90 100–500 l max. 4×
detail