Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

SARACEN

Účinná látka

Charakteristika

Další obchodní jméno přípravku Fragma.
Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin 10 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

ječmen, oves, pšenice, tritikale, žito

150–300 l/ha na podzim,
200–400 l/ha na jaře

postřik

1× na podzim nebo 1× na jaře

trávy

100–400 l/ha

postřik

1× na jaře

Spektrum plevelů:

- plevele citlivé: kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, řepka olejka-výdrol;

- plevele méně citlivé: chrpa modrák, merlík bílý, rdesna.

Následné plodiny: Pěstování následných plodin je po orbě bez omezení.

Náhradní plodiny: Po orbě lze pěstovat obilniny, kukuřici, sóju nebo slunečnici.

Nelze vyloučit příznaky fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.

Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikovačem, ve kterém byl přípravek, musejí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

1) Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače).

2) Vypusťte oplachovou vodu, a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže postřikovače), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

3) Opakujte postup podle bodu „2“ ještě dvakrát.

4) Trysky a sítka musejí být čištěny odděleně před zahájením a po ukončení proplachování.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

pšenice, ječmen, žito ozimé, tritikale ozimé, oves, trávy

10

5

5

0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Ječmen ozimý POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Ječmen ozimý POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Oves jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Oves ozimý POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Oves ozimý POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Pšenice jarní POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 200–400 l max. 1×
Pšenice ozimá POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Pšenice ozimá POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Trávy POST jaro, 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 100–400 l max. 1×, pouze semenné porosty
Tritikale ozimé POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Tritikale ozimé POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Žito ozimé POST 13–29 BBCH, plevele 12 BBCH AT 0,075 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Žito ozimé POST 13–32 BBCH, plevele 12–20 BBCH AT 0,1 l 150–300 l podzim, 200–400 l jaro max. 1× na podzim nebo 1× na jaře
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Zetrola Magnello Pack - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
25%
6%
4%
17%
5%
43%
detail