SCALAR

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchovým vodám.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: knotovka bílá (Melandrum album), chrpa polní (Centaurea cyanus), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), ptačinec prostřední (Stellaria media), hluchavka nachová (Lamium purpureum), heřmánkovec nevonný (Matricaria inodora), rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos), svízel přítula (Galium aparine), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris).

Méně citlivé plevele: violka rolní (Viola arvensis), rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), rozrazil perský (Veronica persica), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), výdrol řepky (Brassica napus var. oleifera), penízek rolní (Thlaspi arvense).

Doporučení

Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější ve fázi 2–4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2–8 přeslenů. Heřmánkovec nevonný je citlivý ve fázi malé listové růžice.

Pokyny pro aplikaci:

Termín aplikace: Ošetření proveďte na jaře od fáze 3. listu (BBCH 13) do fáze objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý (BBCH 37).

Maximální počet aplikací za vegetační období: 1×

Dávka postřikové kapaliny: 200–300 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem.

V průběhu aplikace a v období 5 dnů po aplikaci by minimální denní teplota neměla klesnout pod 8 °C.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny!

Neaplikujte v poškozených či oslabených porostech.

Odrůda Tonacja ozimé pšenice a odrůda Gil ozimého ječmene mohou po aplikaci přípravku Scalar v dávce 1,0 l/ha reagovat významným snížením sklizně zrna i přes neexistenci příznaků fytotoxicity u rostlin.

Náhradní a následné plodiny: Přípravek aplikovaný v doporučených dávkách se rozloží v půdě za vegetační období a neohrožuje následné plodiny. Pokud je nutné předčasně zaorat porost ošetřený přípravkem Scalar (v důsledku poškození plodin mrazem, nemocí nebo škůdci), lze po provedení předseťové přípravy pěstovat kukuřici a obilniny.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina
bez redukce
tryska 50 %
tryska 75 %
tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
pšenice ozimá, ječmen ozimý
4
4
4
4

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Ječmen ozimý POST na jaře od fáze 3. listu (BBCH 13) do fáze objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý (BBCH 37). AT 1 l 200–300 l max. 1×
Pšenice ozimá POST na jaře od fáze 3. listu (BBCH 13) do fáze objevení se praporcového listu, praporcový list ještě svinutý (BBCH 37). AT 1 l 200–300 l max. 1×
detail