BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SHARPEN 40 SC

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3:
- Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Ozimé obiloviny:Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.
- Fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obiloviny, trávy:Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku.

Doporučení

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

bojínek luční, celer, cibule, česnek, fazol, hrách setý, ječmen, jílek jednoletý, jílek mnohokvětý, jílek vytrvalý, kostřava červená, kostřava luční, kostřava ovčí, kukuřice seta, lipnice luční, lupina bílá, lupina žlutá, metlice trsnatá, mrkev, ovsík vyvýšený, petržel, poháňka hřebenitá, pór, psárka luční, psineček tenký, pšenice, rajče, slunečnice roční, sója luštinatá, srha laločnatá, triticale, trojštět žlutavý, zelenina košťálová, tabák virginský

400–600 l/ha

postřik

max. 1×

jádroviny, jahodník ananasový, peckoviny, réva

400–600 l/ha

postřik

max. 1× za rok, na jaře

Zákazy a omezení: mimo celer naťový

Poznámky k aplikaci:

V kukuřici: za sušších podmínek účinnost přípravku příznivě ovlivňuje mělké zapravení do půdy do hloubky 2–3 cm lehkými branami.

V ozimých obilninách se Sharpen 40 SC aplikuje do 2 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Sharpen 40 SC se může aplikovat také postemergentně po vzejití ozimých obilnin, BBCH 13–21, tj. 3. list až 1. odnož, když chundelka metlice je maximálně v růstové fázi 1–2 listů. Při předpokládaném výskytu psárky rolní, svízele přítuly a heřmánkovce přímořského lze k dosažení dobré účinnosti použít Sharpen 40 SC preemergentně v dávce 4,1 l/ha.

V hrachu, fazolu, mrkvi a petrželi se Sharpen 40 SC používá preemergentně do 2–3 dnů po zasetí na dobře připravenou půdu bez hrud. Při aplikaci je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny.

Ve slunečnici a v sóji je nejvhodnější použití zejména za sušších podmínek, aplikace před setím s následným mělkým zapravením.

V póru a cibuli seté se Sharpen 40 SC aplikuje po zasetí až do doby těsně před vzejitím. Jedním z předpokladů dobré účinnosti je dobře připravená půda bez hrud a dostatečná půdní vlhkost.

U cibule ze sazečky a v česneku se aplikuje při výsadbě před vzejitím. Sharpen 40 SC je možno použít i po vzejití cibule a česneku, které musí mít vytvořeny minimálně 2,5–3 listy.

Ve výsadbách jahodníku je nejvhodnější termín aplikace na jaře před vzejitím plevelů nebo před výsadbou jahodníku s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách rajčat a celeru se aplikuje 2–3 dny před výsadbou. Za sušších podmínek je vhodné provést po aplikaci mělké zapravení. Neaplikujte do celeru, kde se předpokládá konzumace natě!

Ve výsadbách košťálové zeleniny se Sharpen 40 SC aplikuje 2–3 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy.

Ve výsadbách tabáku se provádí aplikace 2 dny před výsadbou bez zapravení nebo s mělkým zapravením do půdy. Sharpen 40 SC může být také použit k ničení pazochů. Sharpen 40 SC ničí mladé úžlabní pupeny (pazochy), aniž by poškozoval starší listová pletiva. Počáteční aplikace u rostlin s plně vyvinutými listy se provádí po objevení prvních květů.

V trávách na semeno se provádí výhradně postemergentní aplikace na dobře vyvinuté trávy. Pro zajištění dobré účinnosti na chundelku metlici a lipnici roční se nejlépe osvědčuje aplikace v září.

V lupině bílé a lupině žluté se přípravek aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí.

V sadech jádrovin a peckovin, ve vinicích se Sharpen 40 SC aplikuje brzy zjara před vzejitím plevelů.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, vinná réva, ovocné sady, trávy

4

4

4

4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]

fazol, rajče, lupina, kukuřice, jahodník, sója, hrách, tabák, zelenina, mrkev, petržel, celer, cibule, česnek, pór, slunečnice, vinná réva, ovocné sady, ozimé obiloviny, trávy

5

5

5

5

Pro aplikaci do mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, póru, ovocných sadů a vinné révy: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 ° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Pro aplikaci do fazolu, rajčat, lupiny, kukuřice, jahodníku, sóji, hrachu, tabáku, košťálové zeleniny, slunečnice a ozimých obilnin: Za účelem ochrany vodních organizmů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3 °svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Bojínek luční POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Broskvoň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Brukvovitá zelenina PRS před výsadbou 2–3 dny, se zapravením nebo bez zapravení AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Celer PRS před výsadbou 2–3 dny AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Celer PRS před výsadbou 2–3 dny, zapravení za sucha AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Cibule PRE po výsadbě před vzejitím, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, cibule ze sazečky, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Cibule POST min. 2,5–3 listy, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, cibule ze sazečky, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Cibule PRE AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, cibule z výsevu, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Česnek POST min. 2,5–3 listy, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Česnek PRE po výsadbě před vzejitím, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Fazol PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Hrách PRE 2–3 dny po zasetí AT 4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Hrušeň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Jabloň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Jahodník PRS–PRE před vzejitím plevelů nebo před výsadbou AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1× za rok, jahodník ananasový, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý POST BBCH 13–21, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Ječmen ozimý PRE do 2 dnů po zasetí, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 4,1 l/ha psárka, svízel, heřmánkovec 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Jílek jednoletý POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Jílek mnohokvětý POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Jílek vytrvalý POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kapusta PRS před výsadbou 2–3 dny, se zapravením nebo bez zapravení 56 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kedluben PRS před výsadbou 2–3 dny, se zapravením nebo bez zapravení 21 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kostřava červená POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kostřava luční POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kostřava ovčí POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice PRE do 2 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Kukuřice PRS před setím se zapravením za sucha AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Květák PRS před výsadbou 2–3 dny, se zapravením nebo bez zapravení AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Lipnice luční POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Lupina bílá PRE do 3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Lupina žlutá PRE do 3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Meruňka POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Metlice trsnatá POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Mrkev PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Ovsík vyvýšený POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Petržel PRE do 2–3 dnů po zasetí AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Poháňka hřebenitá POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Pór PRE AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Psárka luční POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Psineček tenký POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá PRE do 2 dnů po zasetí, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 4,1 l/ha psárka, svízel, heřmánkovec 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Pšenice ozimá POST BBCH 13–21, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Rajče PRS před výsadbou 2–3 dny, zapravení za sucha AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Réva vinná POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Slivoň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Slunečnice PRS před setím se zapravením za sucha AT 5 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Sója PRS před setím se zapravením za sucha AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Srha laločnatá POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Tabák POST plně vyvinuté listy, po objevení prvních květů, 2. aplikace: bujně rostoucí odrůdy, pazochy do 1cm AT 1 % 500 l max. 1× za rok, inhibice bočních výhonů
Tabák PRS před výsadbou 2 dny, se zapravením nebo bez zapravení AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé POST BBCH 13–21, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pouze tritikale ozimé, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Tritikale ozimé PRE do 2 dnů po zasetí, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12 AT 3,3-4,1 l 4,1 l/ha psárka, svízel, heřmánkovec 400–600 l max. 1×, pouze tritikale ozimé, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Trojštět žlutavý POST od 14 BBCH, plevele jednoděložné max. BBCH 11, dvouděložné max. BBCH 12, na chundelku a lipnici aplikace v září AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, semenné porosty, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Třešeň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Višeň POST na jaře, před vzejitím plevelů AT 4,1-5 l 400–600 l max. 1× za rok, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
Zelí PRS před výsadbou 2–3 dny, se zapravením nebo bez zapravení AT 3,3-4,1 l 400–600 l max. 1×, pole, plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
detail