Chemap Agro s.r.o.

SINOPIA

Účinná látka

Polní dny Sója 2020
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO:
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Zákaz konzumace alkoholických nápojů během nakládání s přípravkem, tj. během jeho míchání a aplikace.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

brambor

150–200 l/ha

postřik

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: ježatka kuří noha, lipnice roční, mračňák Theophrastův, laskavec ohnutý, řepka olejka - výdrol, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, merlík bílý, durman obecný, zemědým lékařský, konopice polní, pěťour maloúborný, svízel přítula, kakost maličký, hluchavky, heřmánkovec přímořský, mák vlčí, rdesna, truskavec ptačí, šrucha zelná, lilek černý, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, violka rolní;

- plevele méně citlivé: hořčice polní, rozrazily.

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Herbicidní film vzniklý po správné aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami bezprostředně po postřiku.

Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu. Na písčitých půdách, obzvláště s obsahem humusu pod 1 %, nelze vyloučit poškození ošetřovaného porostu přípravkem.

Následné / náhradní plodiny: Po 1 měsíci od aplikace přípravku lze po kultivaci půdy pěstovat brambory a mrkev. Řepy, listovou zeleninu a obiloviny lze pěstovat až po 4 měsících od aplikace. Rok po ošetření lze již pěstovat všechny plodiny (bez omezení).

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.

Čištění aplikačního zařízení: Nedostatečné vypláchnutí postřikového zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaného porostu.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

brambor

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Brambor PRE 00–09 BBCH, před vzejitím plevelů AT 3 l 150–200 l ježatka kuří noha, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté
detail