BASF
BASF
BASF

SOLIDER

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.
DO: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka

200–300 l/ha

postřik

5–10 dnů

Termín aplikace: aplikujte přípravek od fáze viditelného prvního pravého listu řepy do fáze úplného zapojení porostu (BBCH 10–39).

Teplo a odpovídající vlhkost půdy příznivě ovlivňují působení přípravku. V období sucha nebo chladu působí přípravek pomaleji.

Nejúčinněji působí na intenzivně rostoucí plevele od vzcházení do počátku fáze 2 pravých listů.

Spektrum účinnosti:

- citlivé plevele: violka rolní, svízel přítula, laskavec ohnutý;

- méně citlivé plevele: merlík bílý, heřmánkovec nevonný, ptačinec prostřední, řepka olejka - výdrol, kokoška pastuší tobolka.

Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Následné plodiny: Po sklizni cukrové řepy lze ve stejném kalendářním roce vysévat ozimé obilniny. Na jaře lze na stejném poli pěstovat všechny plodiny.

V případě dřívější likvidace poškozeného porostu lze na stejném poli pěstovat pouze cukrovou nebo krmnou řepu.

Čištění postřikovače:

Ihned po skončení postřiku důkladně vyčistěte aplikační zařízení.

Úplně vyprázdněte postřikovač a propláchněte nádrž, ramena a trysky dvakrát až třikrát čistou vodou dokud není odstraněna pěna a veškeré stopy přípravku.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka

4

4

4

4

Za účelem ochrany vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 20 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 10–39 BBCH, aplikace opakovaná AT 0,13 l 200–300 l max. 3×
detail